“Ingrediente … cu sanatate inclusa” | EFSA – Reg (CE) nr. 432/2012 | art13 din Reg (CE) nr. 1924/2006

7

Prezentarea doamnei Dana Pop – Consultant în industria alimentara, care va fi susținută în cadrul conferinței Ingredients Show 2018, eveniment organizat de RO.aliment cu suportul APRIL, ARC, ASMP, ROMALIMENTA, IBA, reprezintă o scurtă incursiune în Regulamentul (CE) nr. 432/2012, în care sunt descrise mențiunile de sănătate aprobate de către EFSA pentru înlocuirea articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006. Aceste mențiuni de sanătate sunt permise a fi adăugate pe eticheta unui produs alimentar, atunci cand se utilizează anumite ingrediente, în anumite proporții.

Pentru un set de mențiuni de sănătate, EFSA a concluzionat că, pe baza datelor prezentate, s-a stabilit o legătură cauză-efect între o categorie de produse alimentare, un produs alimentar sau unul dintre constituenții acestuia și efectul pretins. Mențiunile de sănătate care corespund acestor concluzii și care respectă cerințele din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 ar trebui să fie autorizate în temeiul articolului 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 și ar trebui să fie incluse într-o listă a mențiunilor permise.

MA INSCRIU LA INGREDIENTS SHOW 2018

Articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede că mențiunile de sănătate permise trebuie să fie însoțite de toate condițiile (inclusiv restricțiile) necesare utilizării lor. Prin urmare, lista mențiunilor permise ar trebui să includă formularea mențiunilor și condițiile specifice de utilizare a mențiunilor, precum și, dacă este cazul, condițiile sau restricțiile de utilizare și/sau o declarație sau o avertizare suplimentară, în conformitate cu normele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 și cu avizele autorității.

Unul dintre obiectivele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, al cărui articol 13 este modificat prin Regulamentul (CE) nr. 432/2012, este de a garanta că mențiunile de sănătate sunt adevărate, clare, fiabile și utile pentru consumator. În situația în care formularea mențiunilor are același înțeles pentru consumatori ca și cea a unei mențiuni de sănătate permise, deoarece demonstrează că există aceeași relație între o categorie de produse alimentare, un produs alimentar sau unul dintre constituenții săi și sănătate, mențiunile ar trebui să facă obiectul acelorași condiții de utilizare ca cele indicate pentru mențiunile de sănătate permise.

Ingredients SHOW, eveniment care se va desfășura în perioada 11-12 octombrie 2018 la Hotel Ramada din Sibiu, reprezintă platforma în cadrul căreia vor fi prezentate cele mai noi informații despre ingredientele disponibile pentru piața românească, tendințele de consum și evoluțiile comerciale ce influențează astăzi industria procesatoare din Romania si din Sud-Estul Europei.