Noi reguli privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare

In data de 28 mai 2018 a fost adoptat REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/775 AL COMISIEI de stabilire a normelor de aplicare a articolului 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European si al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, in ceea ce priveste normele de indicare a tarii de origine sau a locului de provenienta a ingredientului primar al produselor alimentare

Comisia Europeana considera ca pentru a permite consumatorilor sa faca alegeri in cunostinta de cauza, este necesar sa se stabileasca norme specifice care ar trebui sa se aplice in cazul in care tara de origine sau locul de provenienta a ingredientului primar sunt precizate.

Aceste norme trebuie sa asigure faptul ca aceste informatii sunt suficient de precise si de pertinente. Prin urmare, este oportun ca aceste indicatii cu privire la ingredientul primar sa faca referire la o zona geografica, care ar trebui sa fie usor de inteles de catre consumator.

Ar trebui sa fie interzisa utilizarea unor denumiri inventate pentru regiuni sau alte zone geografice care nu reprezinta informatii pertinente sau ar putea induce in eroare consumatorul cu privire la adevarata provenienta a ingredientului primar.

In cazul in care un ingredient primar este un produs alimentar care face obiectul dispozitiilor specifice ale Uniunii privind indicarea tarii de origine sau a locului de provenienta, aceste dispozitii ar putea fi utilizate in mod alternativ in sensul articolului 26 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011.

In cazul in care operatorii din sectorul alimentar opteaza sa indice doar faptul ca tara de origine sau locul de provenienta a ingredientului primar sunt diferite de cea (cel) a(l) produsului alimentar, de exemplu din cauza unor surse de aprovizionare variabile sau multiple si a unor procese de productie specifice, este necesar sa se prevada un cadru care sa tina seama de diferitele circumstante privind prelucrarea alimentelor. Indicatia relevanta ar trebui sa asigure furnizarea unor informatii inteligibile catre consumator.

Informatiile furnizate in ceea ce priveste ingredientul primar in conformitate cu prezentul regulament ar trebui sa completeze informatiile oferite consumatorilor cu privire la tara de origine sau locul de provenienta a produsului alimentar si ar trebui sa fie usor vizibile, clar lizibile si, dupa caz, indelebile.

Prezentul regulament stabileste modalitatile de aplicare a articolului 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 atunci cand tara de origine sau locul de provenienta a unui produs alimentar este indicat prin orice mijloace precum declaratii, prezentari de imagini, simboluri sau termeni care fac trimitere la locuri sau arii geografice, cu exceptia termenilor geografici inclusi in denumirile uzuale si generice unde acesti termeni indica efectiv originea, dar care nu sunt intelesi in mod obisnuit ca o indicatie a tarii de origine sau a locului de provenienta.

Prezentul regulament nu se aplica indicatiilor geografice protejate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, Regulamentul (CE) nr. 110/2008 sau Regulamentul (UE) nr. 251/2014 sau celor protejate in temeiul acordurilor internationale, nici marcilor inregistrate atunci cand acestea constituie o indicatie de origine, pana la adoptarea unor norme specifice privind aplicarea articolului 26 alineatul (3) in ceea ce priveste aceste indicatii.

Tara de origine sau locul de provenienta a ingredientului primar, care nu este aceeasi (acelasi) cu tara de origine precizata sau locul de provenienta precizat a produsului alimentar, se indica prin referire la una dintre urmatoarele zone geografice: (i) „din UE”, „din afara UE” sau „din UE si din afara UE”; sau (ii) regiunea sau orice alta zona geografica, aflata fie in mai multe state membre, fie in tari terte, daca este definita ca atare in dreptul public international sau este bine inteleasa de consumatorul mediu, cu un nivel de informare normal; sau (iii) zona de pescuit FAO, sau corpul de apa dulce sau sarata daca sunt definite ca atare in temeiul dreptului international sau sunt bine intelese de consumatorul mediu, cu un nivel de informare normal; sau (iv) statul membru (statele membre) sau tara terta (tarile terte); sau (v) regiunea sau orice alta zona geografica dintr-un stat membru sau dintr-o tara terta, care este bine inteleasa de consumatorul mediu, cu un nivel de informare normal; sau (vi) tara de origine sau locul de provenienta, in conformitate cu dispozitiile specifice ale Uniunii aplicabile ingredientului (ingredientelor) primar(e) ca atare;

Tara de origine sau locul de provenienta a ingredientului primar, care nu este aceeasi (acelasi) cu tara de origine precizata sau locul de provenienta precizat a produsului alimentar, se indica si prin prin intermediul unei declaratii, dupa cum urmeaza: „(denumirea ingredientului primar) provine/nu provine din (tara de origine sau locul de provenienta a produsului alimentar)” sau o formulare similara care poate avea acelasi inteles pentru consumator.

Informatiile furnizate trebuie sa fie prezentate cu caractere de dimensiuni care sa nu fie mai mici decat dimensiunea minima in conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011.

In cazul in care tara de origine sau locul de provenienta a produsului alimentar sunt prezentate in cuvinte, informatiile furnizate in temeiul articolului 2 trebuie sa figureze in acelasi camp vizual ca si indicarea tarii de origine sau a locului de provenienta a produsului alimentar si utilizand o dimensiune a caracterelor cu o inaltime x de cel putin 75 % din inaltimea x utilizata pentru indicarea tarii de origine sau a locului de provenienta a produsului alimentar.

In cazul in care tara de origine sau locul de provenienta a produsului alimentar nu sunt prezentate in cuvinte, informatiile furnizate in temeiul articolului 2 trebuie sa figureze in acelasi camp vizual ca si indicarea tarii de origine sau a locului de provenienta a produsului alimentar.

Articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 stabileste normele generale si cerintele privind indicarea tarii de origine sau a locului de provenienta a produselor alimentare, care se aplica fara a aduce atingere dispozitiilor specifice ale Uniunii.

Astfel, articolul 26 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 impune indicarea tarii de origine sau a locului de provenienta in cazul in care lipsa acestor informatii ar putea induce consumatorul in eroare in ceea ce priveste adevarata tara de origine sau adevaratul loc de provenienta a produsului alimentar final in cauza, in special daca informatiile care insotesc produsul alimentar sau eticheta in ansamblul ei ar sugera in alt fel ca produsul are o alta tara de origine sau un alt loc de provenienta.

Articolul mentionat urmareste sa previna indicarea unor informatii inselatoare referitoare la produsele alimentare care implica o anumita origine a unui produs alimentar cand, de fapt, originea sa reala este diferita.

De asemenea, articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 prevede ca, in cazul in care se indica tara de origine sau locul de provenienta a produsului si aceasta (acesta) nu este aceeasi (acelasi) cu tara de origine sau locul de provenienta a ingredientului primar, se indica de asemenea tara de origine sau locul de provenienta a ingredientului (ingredientelor) primar(e) in cauza sau se indica faptul ca aceasta (acesta) difera de tara de origine sau locul de provenienta a produsului alimentar. Articolul prevede, de asemenea, ca aplicarea acestor dispozitii face obiectul adoptarii unui act de punere in aplicare.

Articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 se refera la cazurile in care indicarea tarii de origine sau a locului de provenienta este obligatorie, in conformitate cu articolul 26 alineatul (2) litera (a) din regulament, sau voluntara, de exemplu prin declaratii, termeni, prezentare de imagini sau simboluri.

Indicatiile voluntare, cum ar fi informatiile geografice incluse in denumirea produsului alimentar sau care insotesc aceasta denumire pot face parte, de asemenea, din denumirile unor produse protejate ca indicatii geografice sau ca marci in conformitate cu legislatia specifica a UE.

Indicarile tarii de origine sau a locului de provenienta a unui produs alimentar care fac parte din denumirile unor produse protejate ca indicatii geografice in conformitate cu Regulamentele (UE) nr. 1151/2012 (2), (UE) nr. 1308/2013 (3), (CE) nr. 110/2008 (4) sau (UE) nr. 251/2014 (5) ale Parlamentului European si ale Consiliului, sau care sunt protejate in conformitate cu acorduri internationale, fac obiectul articolului 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011.

Avand in vedere faptul ca in cazul denumirilor acestor produse exista o legatura intrinseca intre caracteristicile produsului si originea geografica, ca ele sunt reglementate de norme specifice, inclusiv norme privind etichetarea, si luand in considerare caracterul specific al acestor denumiri in ceea ce priveste drepturile de proprietate intelectuala, este necesara examinarea in continuare a modului in care ar trebui indicata, pentru aceste denumiri, originea ingredientului primar prevazut la articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011.

Indicarile tarii de origine sau a locului de provenienta a unui produs alimentar care fac parte din marci inregistrate fac obiectul articolului 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011.

Marcile pot fi orice semne, in special cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene sau modele, litere, numere, culori, forme de produse sau de ambalaje de produse, sunete, daca aceste semne confera un caracter distinctiv produselor sau serviciilor unei intreprinderi.

Obiectivul marcilor este de a permite consumatorilor sa identifice o anumita sursa comerciala sau origine comerciala in ceea ce priveste anumit produs si/sau serviciu.

Luand in considerare caracterul specific si obiectivul marcilor, este oportun sa se examineze in continuare modul in care ar trebui sa fie indicata originea ingredientului primar prevazut la articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 atunci cand acest lucru este obligatoriu pentru marci.

Denumirile curente si generice, inclusiv termenii geografici care indica efectiv originea, dar a caror intelegere comuna nu este o indicatie a originii sau a locului de provenienta a produsului alimentar, nu ar trebui sa faca obiectul prezentului regulament.

In sensul prezentului regulament, marcile de identificare care insotesc produsul alimentar in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala (6) nu ar trebui sa fie considerate ca o indicatie a tarii de origine sau a locului de provenienta.

Prezentul regulament intra in vigoare in a treia zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si se va aplica de la 1 aprilie 2020. Produsele alimentare introduse pe piata sau etichetate inainte de data aplicarii prezentului regulament pot fi comercializate pana la epuizarea stocurilor.