5 iunie 2018-UE: Noi reguli privind materialele si obiectele din plastic destinate sa vina in contact cu produsele alimentare

A fost adoptat REGULAMENTUL (UE) 2018/831 AL COMISIEI din 5 iunie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele si obiectele din plastic destinate sa vina in contact cu produsele alimentare.

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei (2) stabileste o lista a Uniunii cuprinzand substantele autorizate care pot fi utilizate in materialele si obiectele din plastic destinate sa vina in contact cu alimente.

De la cea mai recenta modificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011, Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara („autoritatea”) a publicat noi avize stiintifice referitoare la anumite substante care pot fi utilizate in materialele care vin in contact cu alimente („MCA”), precum si la utilizarea permisa a substantelor deja autorizate.

Pentru a se asigura faptul ca Regulamentul (UE) nr. 10/2011 reflecta cele mai recente concluzii ale autoritatii, respectivul regulament a fost modificat prin REGULAMENTUL (UE) 2018/831 AL COMISIEI din 5 iunie 2018.

Reducerea LMS
Astfel, Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara a adoptat avize privind reevaluarea contaminarii cu perclorati in produsele alimentare si a expunerii oamenilor prin alimentatie la perclorati.

Substanta acid percloric, saruri (perclorati) (MCA nr. 822) este inclusa ca aditiv sau ca auxiliar in productia polimerilor in tabelul 1 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 10/2011.

Substantei respective i se aplica limita de migrare specifica (LMS) de 0,05 mg/kg pe baza ipotezei expunerii la materiale care vin in contact cu alimente in cadrul unei alimentatii conventionale a unei persoane de 60 de kg care consuma zilnic 1 kg de alimente.

In reevaluarile percloratilor, autoritatea a stabilit o doza zilnica tolerabila (DZT) de 0,3 μg/kg de greutate corporala pe zi si a remarcat faptul ca, atat expunerea pe termen scurt, cat si cea pe termen lung, la perclorati a grupurilor de populatii tinere determinata de toate sursele alimentare a depasit DZT, in timp ce expunerea pe termen scurt si lung a populatiei adulte s-a situat la nivelul DZT.

Pentru a tine cont de acest aspect, LMS ar trebui calculata pe baza DZT si ar trebui sa fie aplicat un factor de ajustare conventionala de 10 % al DZT din MCA. Prin urmare, LMS de 0,05 mg/kg pentru perclorati ar trebui redusa la 0,002 mg/kg, pentru a se asigura faptul ca migratia percloratilor din MCA fabricate din plastic nu pericliteaza sanatatea umana.

Modificari in sus ale LMS
Totodata, Autoritatea a adoptat un aviz stiintific favorabil (5) privind utilizarea substantei acid fosforos, amestec de triesteri de 2,4-bis(1,1-dimetilpropil)fenil si 4-(1,1-dimetilpropil)fenil (substanta MCA nr. 974 si nr. CAS 939402-02-5). Aceasta substanta este autorizata cu o limita de migrare de 5 mg/kg de aliment. Pe baza unor noi dovezi stiintifice, autoritatea a concluzionat ca aceasta substanta nu determina ingrijorari in materie de siguranta a consumatorilor daca limita sa specifica de migrare este crescuta de la 5 la 10 mg/kg de aliment, in cazul in care celelalte restrictii existente sunt respectate. Prin urmare, limita de migrare a acestei substante fost crescuta de la 5 la 10 mg/kg, cu conditia ca celelalte restrictii sa fie respectate.

Autoritatea a adoptat un aviz stiintific favorabil si cu privire la utilizarea substantei acid 1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2,6-dicarboxilic, ester dimetilic (substanta MCA nr. 1066 si nr. CAS 23985-75-3).

Autoritatea a concluzionat ca substanta nu determina ingrijorari in materie de siguranta a consumatorilor daca este utilizata drept comonomer in fabricarea unui strat poliesteric menit sa fie utilizat ca strat intern intr-un material din plastic pluristratificat destinat sa intre in contact cu alimente carora in tabelul 2 din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 le sunt alocate stimulentele alimentare A, B, C si/sau D1.

Migrarea sumei substantei si a dimerilor ei (cu lant ciclic si deschis) ar trebui sa nu depaseasca 0,05 mg/kg de aliment. Prin urmare, monomerul respectiv va fi inclus in lista Uniunii cu substante autorizate, cu conditia ca aceste specificatii sa fie respectate.

EFSA a adoptat un aviz stiintific favorabil cu privire la utilizarea substantei [3-(2,3-epoxipropoxi)propil]trimetoxi silan (substanta MCA nr. 1068, nr. CAS 2530-83-8).

PET_4Autoritatea a concluzionat ca desi substanta are potential genotoxic, ea nu determina ingrijorari in materie de siguranta din cauza expunerii la ea care, daca exista, este mica atunci cand este utilizata ca o componenta a unor agenti hidrofobi pentru a trata fibre de sticla incorporate in materiale plastice cu difuzivitate mica cum ar fi polietilentereftalatul (PET), policarbonatul (PC), polibutilentereftalatul (PBTP), poliesterii termorigidizati si esterul vinil bisfenol epoxi destinati utilizarii unice sau repetate cu stocare pe termen lung la temperatura camerei, contacte repetate pe termen scurt la temperaturi crescute sau inalte si pentru toate alimentele.

Avand in vedere ca unii dintre produsii de reactie ai substantei care contin functia epoxi pot avea, de asemenea, potential genotoxic, reziduurile substantei si ale fiecarui produs de reactie din fibrele de sticla tratate nu ar trebui sa fie detectabile la 10 μg/kg pentru substanta si la 60 μg/kg pentru fiecare dintre produsii de reactie (monomeri hidrolizati si dimerul, trimerul si tetramerul ciclic care contin epoxi).Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 a fost modificata in consecinta.

Masurile prevazute in prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare si hrana pentru animale.

Materialele si obiectele din plastic care respecta Regulamentul (UE) nr. 10/2011, astfel cum este aplicabil inainte de intrarea in vigoare a prezentului regulament, pot fi introduse pe piata pana la 26 iunie 2019 si pot ramane pe piata pana la epuizarea stocurilor.

Prezentul regulament intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.