Implementarea Noului Cod Vamal – Concluziile Comisiei Europene

Intr-un raport publicat la sfarsitul lunii ianuarie privind stadiul implementarii noului Cod Vamal, Comisia Europeana anunta, printre altele, modificarea definitiei exportatorului din perspectiva legislatiei vamale.

In data de 22 ianuarie 2018, Comisia Europeana a emis un raport catre Parlamentul European si Consiliul European cu privire la modul in care au fost puse in aplicare prevederile Codului vamal al Uniunii intrat in vigoare la data de 1 mai 2016, precum si modul in care si-a exercitat competentele de a adopta acte delegate, in perioada scursa de la intrarea in vigoare a Codului si pana in prezent.

In cadrul raportului sunt prezentate modul in care au fost indeplinite termenele limita pentru implementarea sistemelor informatice definite in Codul Vamal al Uniunii si a fost facut un sumar al modificarilor aduse noului pachetului legislativ vamal de la adoptarea lui si pana in prezent.

Comisia Europeana reaminteste ca, pana in anul 2020, schimbul de informatii intre operatorii economici si autoritatile vamale va fi in intregime electronic. Pentru indeplinirea acestui obiectiv, in prezent, sunt dezvoltate un numar de 17 sisteme electronice (de ex. cel referitor la obtinerea statutului AEO sau privind emiterea dovezilor de statut al marfurilor).

Potrivit raportului, urmatoarele modificari urmeaza a fi aduse pachetului legislativ vamal european:

• Modificarea definitiei exportatorului prevazuta de articolul 1 alin. 19 din Regulamentul Delegat;

• Prelungirea termenului de o zi in care se pot depozita temporar marfuri in alte locuri decat spatiile de depozitare temporara;

• Modificarea regulilor de origine, astfel incat un tratament tarifar preferential sa poata fi acordat produselor prelucrate care au fost obtinute din marfuri importate care se calificasera ele insele pentru un tratament tarifar preferential in cadrul regimului de perfectionare activa.