Incepand cu 1 ianuarie 2020 companiile nestabilite in Uniunea Europeana nu vor putea efectua mai mult de 3 operatiuni vamale pe an

In acest sens, pe pagina de internet a Directiei Generale a Vamilor a fost publicat un proiect de modificare a prevederilor Ordinului nr. 2460/2016 privind modalitatea de reprezentare in vama.

In data de 23 octombrie 2018, pe pagina de internet a Directiei Generale a Vamilor a fost publicat Proiectul de ordin pentru modificarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2460/ 22.08.2016.

In prezent, companiile nestabilite in Uniunea Europeana (de ex. din Turcia, Elvetia, Serbia etc.) pot efectua operatiuni vamale frecvente (mai mult de 3 operatiuni pe an) doar prin reprezentare indirecta.

O companie este considerata a fi stabilita pe teritoriul Uniunii Europene daca are (1) sediul pe teritoriul vamal al UE sau (2) administratia centrala sau (3) un sediu stabil unde resursele umane si tehnice sunt permanent prezente si in care operatiunile vamale sunt desfasurate total sau partial.

Potrivit proiectului, incepand cu data de 01.01.2020, aceste companii nu ar mai putea efectua mai mult de 3 operatiuni vamale in teritoriul UE, fara a fi stabilite in acest teritoriu.
Spre exemplu, un exportator stabilit in Elvetia, ce intentioneaza sa exporte marfuri din Romania nu ar mai putea aparea in caseta 2 a declaratiei vamale de export, chiar daca ar utiliza modalitatea de reprezentare indirecta. In acest context, scutirea de TVA la export de care exportatorul stabilit in Elvetia ar trebui sa beneficieze in Romania devine incerta, avand in vedere practica curenta a autoritatilor fiscale din Romania.

Pe langa regimul de export, sunt vizate si regimurile de punere in libera circulatie, antrepozit vamal, perfectionare activa/pasiva ce sunt utilizate de catre astfel de companii in UE.

Daca importati/exportati frecvent marfuri in/din Uniunea Europeana si compania dumneavoastra nu este stabilita in acest teritoriu, nu veti mai putea efectua astfel de operatiuni dupa 31.12.2019, potrivit proiectului de ordin.