Home Actualitate Infuzia din frunze de cafea a fost autorizată pentru utilizare ca aliment...

Infuzia din frunze de cafea a fost autorizată pentru utilizare ca aliment tradițional, dar nu ca și ingredient în alte băuturi

0

A fost adoptat REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/917 AL COMISIEI din 1 iulie 2020, de autorizare a introducerii pe piață a infuziei din frunze de cafea din speciile Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora Pierre ex A. Froehner ca aliment tradițional provenit dintr-o țară terță, în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470

Regulamentul (UE) 2015/2283 prevede că doar alimentele noi autorizate și incluse în lista Uniunii pot fi introduse pe piață în Uniune. Un aliment tradițional provenit dintr-o țară terță este un aliment nou în conformitate cu definiția de la articolul 3 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) 2015/2283. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2468 al Comisiei stabilește cerințele administrative și științifice aplicabile alimentelor tradiționale provenite din țări terțe.

La 27 noiembrie 2018, societatea AM Breweries (denumită în continuare „solicitantul”) a prezentat Comisiei o notificare cu privire la intenția de a introduce infuzia din frunze de cafea din speciile Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora Pierre ex A. Froehner pe piața Uniunii ca aliment tradițional provenit dintr-o țară terță, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) 2015/2283. Solicitantul dorea ca infuzia din frunze de cafea din speciile Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora să fie utilizată ca atare sau ca ingredient în alte băuturi de către populația generală.

În temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2468, Comisia i-a cerut solicitantului informații suplimentare în ceea ce privește valabilitatea notificării. Informațiile solicitate au fost transmise la 4 iunie 2019, 21 iunie 2019, 29 august 2019 și 30 august 2019.

Datele prezentate de către solicitant demonstrează că infuzia din frunze de cafea din speciile Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora utilizată ca atare are un istoric de utilizare alimentară în condiții de siguranță în Africa, Asia și America de Nord.

În temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2283, la 11 septembrie 2019, Comisia a transmis notificarea valabilă statelor membre și Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”). Nici statele membre, nici autoritatea nu au transmis Comisiei obiecții privind siguranța, motivate corespunzător, referitoare la introducerea pe piață în Uniune a infuziei din frunze de cafea din speciile Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora, în termenul de patru luni prevăzut la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2283.

La 3 februarie 2020, autoritatea și-a publicat raportul intitulat „Technical Report on the notification of infusion from coffee leaves (Coffea arabica L. and/or Coffea canephora Pierre ex A. Froehner) as a traditional food from a third country pursuant to Article 14 of Regulation (EU) 2015/2283” [Raportul tehnic privind notificarea infuziei din frunze de cafea (Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora Pierre ex A. Froehner) ca aliment tradițional provenit dintr-o țară terță, în temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) 2015/2283]. În raportul respectiv, autoritatea a remarcat că frunzele de Coffea arabica conțin galat de epigalocatechină (EGCG) și, prin urmare, nu poate fi exclusă prezența EGCG în infuzia din frunze de cafea din speciile Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora. Pe această bază, autoritatea a stabilit un nivel maxim de 700 mg de EGCG pe litru de infuzie. Prin urmare, este necesar să se stabilească niveluri maxime de EGCG de 700 mg/l în specificațiile alimentului tradițional din lista cu alimente noi autorizate a Uniunii.

În aceste condiții, autoritatea a concluzionat că datele disponibile privind compoziția și istoricul utilizării infuziei din frunze de cafea din speciile Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora nu ridică probleme de siguranță.

Pe lângă utilizarea ca atare a infuziei din frunze de cafea din speciile Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora, solicitantul a cerut ca infuzia să fie utilizată și ca ingredient în alte băuturi de către populația generală. Solicitantul a prezentat date documentate care demonstrează istoricul de utilizare alimentară în condiții de siguranță într-o țară terță, în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) 2015/2283, numai pentru infuzia din frunze de cafea din speciile Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora utilizată ca atare, dar nu a fost prezentată nicio dovadă referitoare la utilizarea infuziei ca ingredient în alte băuturi. Solicitantul a fost invitat să prezinte clarificări și, eventual, o revizuire a utilizărilor propuse ale infuziei, care să corespundă alimentelor în care infuzia este consumată în mod tradițional și pentru care trebuie să fi fost prezentat un istoric de utilizare în condiții de siguranță. Cu toate acestea, solicitantul nu a modificat utilizările propuse și nu a furnizat dovezi care să demonstreze istoricul de utilizare alimentară în condiții de siguranță într-o țară terță al infuziei ca ingredient în alte băuturi. În consecință, în absența datelor documentate necesare, Comisia este de părere că istoricul de utilizare alimentară în condiții de siguranță într-o țară terță a fost demonstrat de către solicitant numai pentru infuzia din frunze de cafea din speciile Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora utilizată ca atare. Prin urmare, notificarea prin care se solicită autorizarea infuziei din frunze de cafea din speciile Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora în ceea ce privește utilizarea sa ca ingredient în alte băuturi, nu este considerată valabilă.

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 a fost modificat în consecință, iar infuzia din frunze de cafea din speciile Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora Pierre ex A. Froehner, astfel cum este specificată în anexa la prezentul regulament, se include în lista cu alimente noi autorizate a Uniunii, stabilită în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470.

Alimentul tradițional constă într-o infuzie din frunze de Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora Pierre ex A.Froehner (familia: Rubiaceae). El se prepară prin amestecarea unei cantități de maximum 20 g de frunze uscate de Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora Pierre ex A.Froehner cu 1 l de apă fierbinte. Frunzele sunt îndepărtate, după care infuzia este supusă pasteurizării (cel puțin 71 °C timp de 15 secunde).

Sursa https://eur-lex.europa.eu/

Skip to toolbar