Home Actualitate Rezultatul controalelor efectuate de inspectorii ANSVSA în luna mai

Rezultatul controalelor efectuate de inspectorii ANSVSA în luna mai

0

Inspectorii direcţiilor judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au efectuat 6.142 de controale pe parcursul lunii mai.

Potrivit unui comunicat de presă emis de autoritate, verificările au fost efectuate la nivel național și au vizat unităţi din industria agroalimentară ce desfășoară activități în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe.

Inspectorii ANSVSA au verificat dacă sunt respectate condiţiilor de înregistrare, autorizare și funcționare a unităților, a modului de întreținere și igienizare a spaţiilor în care produsele
alimentare sunt manipulate, a condițiilor de prelucrare și de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, a cerințelor de trasabilitate și a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului (sistemul HACCP).

Neregulile identificate au dus la aplicarea a 53 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 270.400 de lei.

În urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformităţi precum:

– neconformităţi privind respectarea bunelor practici de igienă și fabricație cum ar fi:
neîntreținerea igienică a spațiilor de depozitare, întreținerea necorespunzătoare a spațiilor
tehnologice de producție – iluminare neprotejată, neasigurarea stocurilor corespunzătoare de substanțe destinate operațiunilor de dezinfecție, neefectuarea operațiunilor de DDD în condițiile legislației specifice domeniului alimentar;

– neconformităţi privind monitorizarea și implementarea procedurilor bazate pe principiile
HACCP;

– neconformităţi legate de asigurarea trasabilității și conformității produselor alimentare
(etichetare, buletine analiză cu rezultate nesatisfăcătoare);

– neconformităţi privind întreținerea și igiena echipamentului de protecție sanitară a
personalului muncitor și/sau legate de atestarea stării de sănătate a acestuia;

– alte tipuri de neconformități (desfășurarea de activități neînregistrate sanitar-vetrinar și pentru siguranța alimentelor, neanunţarea începerii activităţii de către operatorii alimentari).

Sursa: ANSVSA

 

Skip to toolbar