Modificari importante in materia gestionarii deseurilor de ambalaje si a contributiilor la Fondul pentru Mediu

0
307

In data de 2 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial, intrand in vigoare in aceeasi zi, Ordonanta de Urgenta nr. 50/2019 (“OUG 50/2019”) prin care se aduc modificari importante legislatiei privind deseurile de ambalaje si Fondul pentru Mediu. Aceasta vizeaza modificarea si completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu si modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

Printre cele mai importante modificari aduse de OUG 50/2019 mentionam:
1. Contributia de 3% retinuta la sursa, la vanzarea de deseuri metalice, se inlocuieste cu o contributie de 2% din veniturile realizate de catre detinatorul deseurilor la vanzarea oricarei categorii de deseuri. Contributia se retine de catre colector/ valorificator, care are obligatia virarii acesteia la Fondul pentru Mediu.

2. Se coreleaza obiectivele anuale de valorificare a deseurilor de ambalaje prevazute de Legea 249/2015 si de OUG 196/2005. Astfel, pentru intervalul 2019 – 2022, raman aplicabile obiectivele prevazute pana in prezent de OUG 196/2005 (cu exceptia obiectivului de reciclare pentru aluminiu, care scade de la 21% la 20%). Obiectivele anuale de valorificare cresc ulterior, succesiv, pentru anii 2023, 2024 si pentru perioada urmatoare, incepand cu 2025.

3. Creste valoarea ecotaxei de la 0,10 lei/bucata la 0,15 lei/bucata si se extinde aplicarea acesteia pentru toate pungile de transport, cu exceptia celor fabricate din materiale care respecta cerintele SR EN 13432:2002. In termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial a OUG 50/2019 (i.e., 2 iulie) urmeaza a se adopta un ordin care va reglementa caracteristicile tehnice ale pungilor de transport exceptate de la plata ecotaxei.

pet, Fondul pentru Mediu4. Se introduce o contributie de 2 lei/ kg datorata de catre operatorii care desfasoara activitati de colectare/ valorificare/ salubrizare si care raporteaza deseuri pentru organizatiile ce implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorilor (OIREP), pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri de ambalaje, de echipamente electrice si electronice, baterii si anvelope uzate declarate ca fiind gestionate, si cantitatile constatate de AFM; in corolar, se introduce si o obligatie de raportare semestriala la AFM in sarcina acestor operatori iar OIREP nu vor avea obligatii de plata pentru deseurile pentru care AFM aplica aceasta contributie colectorilor/ valorificatorilor/ operatorilor de salubrizare.

5. AFM va pune la dispozitie aplicatia informatica SIATD pentru urmarirea trasabilitatii deseurilor, care va trebui utilizata de OIREP si persoanele juridice care gestioneaza deseuri de ambalaje ale caror costuri nete si/ sau costuri de colectare/ valorificare/ sortare/ raportare sunt finantate OIREP.

In termen de 180 de zile de intrarea in vigoare a OUG 50/2019 (i.e., 2 iulie 2019) urmeaza a se aproba, prin ordin al ministrului mediului, instructiunile de utilizare a SIATD, obligatia de utilizare a SIATD aplicandu-se de la data intrarii in vigoare a acestui ordin. Neutilizarea aplicatiei informatice SIATD de catre categoriile de operatori mentionate anterior, este calificata drept contraventie, si este sanctionata cu amenda intre 80.000 de lei si 100.000 de lei.

6. Se clarifica obligatia operatorilor economici care detin ambalaje folosite din comert si industrie sau deseuri de ambalaje din comert sau industrie de a preda toate ambalajele/ deseurile de ambalaje de acest tip (inclusiv cele primare, nu doar cele secundare si pentru transport, asa cum era mentionat in forma anterioara a Legii 249/2015) unui colector desemnat de OIREP (fostele OTR), alternativ cu celelalte posibilitati limitativ prevazute de Legea 249/2015 de predare a acestor ambalaje, respectiv:

(i) predarea ambalajelor folosite catre furnizori/ operatori desemnati contractual de furnizori; si:
(ii) asigurarea reciclarii/ valorificarii prin alte metode, prin contracte cu operatori autorizati pentru desfasurarea operatiunilor respective, si raportarea conform art. 17 alin. (1) din Legea 249/2015.

Fondul pentru Mediu7. Se impun persoanelor juridice (altele decat cele din industria hoteliera si a serviciilor alimentare), care genereaza ambalaje folosite si/ sau deseuri de ambalaje similare celor provenite din gospodarii ca urmare a activitatii proprii, doua alternative de predare a acestor ambalaje folosite/ deseuri de ambalaje:

(i) predarea contra cost unor colectori autorizati pentru achizitionarea deseurilor de ambalaje de la populatie;
(ii) depunerea deseurilor, pe tip de materiale, in sistemele de colectare separata a deseurilor municipale gestionate de operatorii de salubrizare.

8. Se impun persoanelor juridice din industria hoteliera si a serviciilor alimentare (in special unitatile care organizeaza evenimente, pregatesc si servesc alimente si bauturi) care genereaza in activitatea lor ambalaje folosite si/ sau deseuri de ambalaje similare celor provenite din gospodarii, trei alternative de predare a acestor tipuri de ambalaje folosite/ deseuri de ambalaje, respectiv:

(i) returnarea catre furnizorii catre care au platit o suma de bani in cadrul unui sistem de garantie-returnare;
(ii) predarea catre colectorii autorizati care fac dovada unui contract cu OIREP;
(iii) depunerea deseurilor, pe tip de materiale, in sistemele de colectare separata a deseurilor municipale gestionate de operatorii de salubrizare.