Noua lege privind gestionarea deșeurilor de ambalaje

0
1156
ambalaje_reciclabile

Legea nr. 249/28 octombrie 2015 („Legea”) privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 809/10 octombrie 2015, transpune în legislația națională prevederile Directivei 94/62/CE, modificată prin Directiva 2004/12/CE, prin Directiva 2013/2/UE, Decizia 97/129/CE, Decizia 2005/270/CE, și intră în vigoare la data publicării.

Prevederile Legii nr.  249/28 octombrie 2015  se aplică ambalajelor introduse pe piața românească, indiferent de materialul din care au fost realizate si de modul lor de utilizare, precum și tuturor deșeurilor de ambalaje, indiferent de modul de generare.

Definițiile și semnificația termenilor utilizați în Lege sunt prezentate in Anexa 1 a acesteia, fiind completate cu definițiile din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor și din Ordonanța Guvernului 20/2010 privind condițiile de comercializare a produselor.

Legea stabilește măsurile de prevenire a producerii deșeurilor de ambalaje prin reutilizarea acestora, reciclarea, sau valorificarea sub alte forme, cu scopul reducerii eliminării lor finale. ambalaje_19

Față de reglementarea precedentă, respectiv Hotărârea Guvernului (HG) 621/2005, privind gestionarea ambalajelor si deșeurilor de ambalaje, prezenta Lege specifică obligații suplimentare pentru diferite părți implicate în lanțul de gestionare a deșeurilor de ambalaje și aduce clarificări privind diverse aspecte legate de ambalaje si deșeurile de ambalaje.

Astfel, producătorii de ambalaje și/sau produse ambalate sunt obligați să utilizeze un sistem de marcare și identificare pentru ambalaje unitar, așa cum este prezentat in Anexa 3 a Legii.

Operatorii economici care produc și/sau comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile trebuie să aplice sistemul depozit, pentru asigurarea unui număr optim de cicluri de reutilizare a acestora.

Circulația ambalajelor reutilizabile (ex. paleți, navete, ambalaje primare reutilizabile) între operatorii economici se face cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările ulterioare și ale Legii 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare.

Obiectivele anuale de valorificare (sau incinerare cu valorificare de energie) și reciclare a deșeurilor de ambalaje la nivel național au rămas neschimbate față de cele stabilite în HG 621/2005, cu modificările ulterioare, dar pentru demonstrarea atingerii acestor obiective, producătorii de ambalaje și/sau produse ambalate trebuie să demonstreze trasabilitatea clară a deșeurilor.

Valorificarea și reciclarea deșeurilor de ambalaje pentru atingerea obiectivelor, se poate face și în țări din afara Uniunii Europene, cu respectarea reglementărilor privind transportul acestora, dar numai dacă se face dovada că operațiunile de valorificare/reciclare respective, s-au desfășurat în condițiile stabilite prin legislația comunitara un domeniu.

ambalajeProcedura de autorizare a operatorilor economici pentru preluarea responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje se elaborează de autoritatea centrală de protecția mediului în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Operatorii deja autorizați pentru preluarea responsabilităților de gestionare a deșeurilor de ambalaje, pot funcționa până la data expirării licenței. Licența de operare acordată unui operator pentru preluarea responsabilității de gestionare a deșeurilor de ambalaje, se anulează în cazul în care, 2 ani consecutivi de la momentul constatării neîndeplinirii, cel puțin a obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, așa cum sunt stabilite de prezenta Lege.

Operatorii economici ce aleg să-și gestioneze deșeurile de ambalaje prin sisteme proprii, sunt obligați sa încheie un contract cu operatori autorizați pentru preluarea obligațiilor de gestionare a acestor ambalaje, dacă într-un an nu își îndeplinesc în mod individual obiectivele anuale stabilite prin prezenta Lege. Verificarea realizării obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deșeurilor de ambalaje, se face de către persoane împuternicite din cadrul Administrației Fondului pentru Mediu.

Încălcarea dispozițiilor prezentei Legi se sancționează cu amendă între 400 – 800 lei pentru persoane fizice, și de la 10.000 lei până la 25.000 lei pentru persoane juridice, în funcție de dispoziția nerespectată. (Sursa: KPMG)