Piaţa restaurantelor s-a dublat în perioada 2008-2016, pâ­nă la 8,5 mld. lei anul trecut, susţinută de reducerea TVA, creş­terea turismului şi a puterii de cumpărare, relevă o analiză efectuată de ZF.

Numărul de ju­cători a avansat în aceeaşi perioadă cu doar 27%, ceea ce în­seamnă că vânzările medii per unitate au crescut semnificativ.

„Piaţa restaurantelor a crescut, însă avansul este susţi­nut de o serie de factori precum reducerea TVA şi creşterea pu­terii de cumpărare. Dezvoltarea turismului a jucat la rân­dul său un rol, dar nu trebuie să uităm conformarea jucă­torilor la noile reguli (piaţa neagră şi gri a devenit tot mai mi­că – n.red.)”, spune Dragoş Petrescu, proprietarul gru­pului City Grill, unul dintre cele mai importante nume din piaţă şi cea mai importantă afacere antreprenorială din domeniu.

Piaţa de restaurante este în continuare dominată de trei lanţuri internaţionale – McDonald’s, KFC şi Pizza Hut.

„Piaţa a crescut accelerat în ultimii ani. Nu ştiu dacă se poa­te susţine acelaşi avans şi pe viitor, însă cert este că potenţial încă există”, spune Daniel Boaje, executivul român care conduce activitatea locală a McDonald’s în România.

Avansul pieţei de restaurante a fost susţinut atât de expansiunea jucătorilor mari – locali şi internaţionali -, dar şi de apariţia de nume noi. Un exemplu în acest sens este intrarea în 2017 în România a doi jucători mari din SUA – Taco Bell şi Sbarro.