Studiu de caz: BioTector și RTC în aplicații din industria alimentara

  • Problema: Stația de epurare a unui producător din industria alimentară depindea zilnic în trecut de un eșantion de laborator pentru a măsura încărcarea C / N / P a influentului si stabilirea regimului de dozare chimică. Acest rezultat instantaneu nu a fost reprezentativ pentru fluctuațiile zilnice și nu a oferit un control în timp real.
  • Solutia: Instalarea a două analizoare BioTector și a unui sistem de dozare cu control în timp real (RTC-DOS), dezvoltat special pentru fabrică, a asigurat măsurarea în timp real a încărcărilor organice la intrare și ieșire din stație, gestionarea optimă a rezervorului tampon și automatizarea dozării de nutrienți.
  • Beneficii: Odată cu implementarea analizoarelor online, fabrica a realizat o îmbunătățire a conformității la valorile TOC / COD ale efluentului. A reusit o reducere de 39% a consumului de reactivi și o îmbunătățire a calității efluentului cu o reducere de 48% a conținutului de azot.
  • Descriere aplicatie

Société des Eaux de Volvic (SEV) este o companie din grupul Danone și imbuteliază 1.700.000.000 de litri de apă minerală pe an.

Sucurile din fructe reprezintă 25% din acest total. Pentru a îndeplini standardele de calitate ale produselor, fabrica curăță și spală frecvent conductele generând deșeuri cu conținut ridicat de zahăr și fructe.

În 2014, stația de pretratare s-a străduit să ajungă la 45% din capacitatea sa nominală. Drept urmare, conducerea au abordat o firmă de consultanță, IFB Environnement, pentru diagnosticarea problemei și au prezentat un plan pentru a atinge un obiectiv de 150%
din capacitatea nominală în termen de 2 ani. Nu a fost posibil să se atingă aceste obiective folosind doar măsurători de laborator bazate pe probe prelevate.

Fabrica a urmărit să controleze funcționarea stației sale de epurare prin optimizare pe mai multe nivele:

• Izolarea incărcărilor organice mari folosind măsurarea TOC online.

• Gestionarea ratei de alimentare a rezervorului tampon de tratare biologică pentru a furniza un debit de intrare consistent și pentru a controla încărcarea efluentului.

• Automatizarea și optimizarea dozării de nutrienți pentru a asigura un raport optim de C, N și P, în bazinul de aerare.

• Creșterea fiabilității și siguranța permanentă a descărcării din sistem în conformitate cu standardele actuale de evacuare pentru sectorul industrial.

Soluții & îmbunătățiri

Beneficiarul și firma de consultanță au contactat Hach® pentru a dezvolta o soluție fiabilă și cuprinzătoare, utilizând măsurători online și un controler în timp real.

Fabrica a executat soluția propusă în două etape. Prima etapă a necesitat instalarea a două analizoare BioTector. Hach a instalat primul BioTector 7000i în amonte de stația de tratare pentru a măsura continuu concentrația de materie organică din efluentul de producție. Această măsurare on-line automatizează deschiderea unei vane motorizate în cazul descărcării accidentale a produselor reziduale.

Al doilea BioTector a fost instalat la stația de tratare pentru a furniza măsurători de carbon organic total și azot total (TOC / TN). Acest BioTector multi-canal măsoară intrarea, ieșirea și alte puncte de control din incinta stației. Proba din fiecare flux este preluata direct din containerele de măsurare instalate lângă analizor.

În a doua etapă, un sistem de control RTC-DOS, instalat pe un computer industrial cu ecran tactil, a oferit capacitatea de a controla rezervoarele tampon și de a optimiza dozarea nutrienților, pe lângă furnizarea de măsurători TOC online. Sistemul calculează debitele de
intrare în treapta de tratare biologica, pentru a controla incarcarea organică și optimiza utilizarea rezervoarelor tampon.

RTC-DOS calculează, de asemenea, debitul de dozare a nutrienților în funcție de incarcarea organică la intrarea în treapta biologică și, de asemenea, în funcție de concentrațiile reziduale de azot total la evacuare.

Concluzii

În mai 2017, beneficiarul a realizat lucrarea în două etape prin instalarea a două analizoare BioTector și un sistem RTC-DOS. După câteva luni de observație, analize si reglare a proceselor de automatizare acestea au atins un nivel ridicat de performanță a sistemului fapt ce a dus la îndeplinirea celor patru obiective stabilite inițial:

• Reducerea semnificativă a situațiilor de bypass din sistem
• Management optimizat al rezervorului tampon
• Reducerea consumului de reactivi: 39% reducere a consumului de nutrienți comparativ cu începutul anului 2017
• Îmbunătățirea calității efluentului prin reducerea cu 48% a conținutului de azot comparativ cu începutul anului 2017

Rezumat

BioTectorPrin instalarea celor două analizoare BioTector și RTC- DOS a rezultat o combinație de instrumente inovatoare și fiabile cu o soluție globală optimizată.

Hach a sprijinit beneficiarul pe tot parcursul proiectului cu experți din industrie și după câteva luni de strânsă colaborare a fost pusă în aplicare o soluție fiabilă și durabilă pentru a rezolva pe deplin problemele complexe ale stației de epurare.

Odată cu instalarea sistemului BioTector + RTC-DOS, instalația a beneficiat de:

• Optimizarea gestionării rezervorului tampon
• Reducerea situațiilor de bypass din sistem
• Reducerea consumului de nutrienți
• Garantarea limitelor la evacuare în conformitate cu reglementările actuale


Încă de la înfiinţarea din 1933, Hach Lange sunt liderii industriei în materie de soluţii inovatoare de dezvoltare pentru a vă ajuta să vă administraţi resursele de apă mai eficient şi cu mai multă acurateţe.

În prezent, produsele Hach pot fi găsite pretutindeni în lume şi sunt utilizate în industrii care variază de la apa potabilă şi reziduală municipală la industria alimentară, de băuturi şi energetică şi alte categorii consumatoare de apa. În calitate de filială deţinută în întregime de Danaher Corporation (NYSE: DHR), Hach dispune de asistenţa şi resursele necesare pentru a vă furniza produse inovatoare şi îndrumarea din partea experţilor la care aţi ajuns să vă aşteptaţi.