Produse de cofetărie cu aport redus de energie prin utilizarea poliolilor

A fost adoptat REGULAMENTUL (UE) 2021/1175 AL COMISIEI din 16 iulie 2021, de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea poliolilor în anumite produse de cofetărie cu valoare energetică redusă. La 18 decembrie 2018, a fost depusă o cerere de autorizare a … Continue reading Produse de cofetărie cu aport redus de energie prin utilizarea poliolilor