Eliminarea furan-2(5H)-onei din lista Uniunii de substante aromatizante sigure

A fost adoptat REGULAMENTUL (UE) 2019/799 AL COMISIEI din 17 mai 2019, de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste eliminarea din lista Uniunii a substantei aromatizante furan-2(5H)-one. Intrucat substanta ridica o problema de siguranta, Comisia a utilizat procedura de urgenta pentru eliminarea furan-2(5H)-one din lista Uniunii.

Substanta aromatizanta furan-2(5H)-one (nr. FL: 10.066) era inclusa in anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 ca substanta aromatizanta in curs de evaluare, pentru care Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara („autoritatea”) a solicitat date stiintifice suplimentare. Aceste date au fost transmise de solicitant.

Autoritatea a evaluat datele transmise si a concluzionat, in avizul ei stiintific din 11 decembrie 2018, ca furan-2(5H)-one (nr. FL 10.066) ridica o problema de siguranta in ceea ce priveste genotoxicitatea, intrucat este genotoxica in vivo.

In concluzie, utilizarea furan-2(5H)-one (nr. FL 10.066) nu respecta conditiile generale de utilizare a substantelor aromatizante, mentionate la articolul 4 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 si prin urmare, aceasta substanta ar trebui sa fie eliminata din lista fara intarziere, in scopul protejarii sanatatii umane.

laborator, testareIn ceea ce priveste detaliile de identificare ale furan-2(5H)-one (nr. FL 10.066), autoritatea mentioneaza, in avizul ei, elemente suplimentare privind identitatea si caracterizarea acestei substante care nu sunt incluse in rubrica sa curenta din anexa I partea A la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008.

Pentru a asigura claritatea si certitudinea in ceea ce priveste identitatea substantei si pentru a ajuta partile interesate sa identifice in mod corespunzator aceasta substanta, este relevant sa fie remarcat faptul ca detaliile de identificare suplimentare privind furan-2(5H)-one (nr. FL 10.066) mentionate de autoritate in avizul ei sunt: nr. CAS este 497-23-4, numarul JECFA este 2 000, iar numele JECFA este lactona gama a acidului 4-hidroxi-2-butenoic.

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 contine o lista a Uniunii cu arome si materii prime aprobate spre a fi utilizate in si pe produsele alimentare, precum si conditiile de utilizare a lor.

Prin Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 872/2012 al Comisiei, a fost adoptata o lista cu substante aromatizante, care a fost introdusa in partea A din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008.

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 poate fi actualizata in conformitate cu procedura comuna mentionata la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008, fie la initiativa Comisiei, fie in urma unei cereri transmise de un stat membru sau de o parte interesata.

Partea A a listei Uniunii contine atat substante aromatizante evaluate, cat si substante aromatizante in curs de evaluare.

Prezentul regulament intra in vigoare in ziua urmatoare datei publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.