1 iulie – termenul limită pentru întocmirea analizei de risc la securitate fizică

0
294

Până cel târziu la data de 1 iulie 2017, societățile reglementate de Legea 31/1990 și alte persoane juridice au obligația să întocmească analiza de risc la securitate fizică, relatează Deloitte.

Termenul a fost instituit prin Hotărârea nr. 1002/2015 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Hotărârea nr. 1002/2015 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor („H

achizitii6

.G. 1002/2015”) a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 984 din 30 decembrie 2015, ultimul amendament fiind din data de 13 ianuarie 2016.

Principalul amendament adus prin H.G. 1002/2015 privește prorogarea termenului pentru elaborarea analizei de risc la securitate fizică până cel târziu la data de 1 iulie 2017.

Ce este analiza de risc la securitate fizică?

prelevarea de probeAnaliza de risc la securitatea fizică reprezintă activitatea desfășurată pentru a identifica amenințările și vulnerabilitățile care pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor deținute de unități, în scopul determinării impactului și evaluării riscurilor de securitate și în baza căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora.

Analiza de risc la securitatea fizică se materializează prin documentația întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, respectiv în următoarele documente:

 raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică;

 grila de evaluare, specifică obiectului de activitate;

 documentele-suport.

Cine are obligația întocmirii analizei de risc la securitate fizică?

datorii vamale1Analiza de risc este obligatorie pentru:

 ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale;

 regiile autonome;

 companiile și societățile naționale;

 institutele naționale de cercetare-dezvoltare;

 societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, indiferent de natura capitalului social;

 alte organizații care dețin bunuri ori valori cu orice titlu.

Aceasta se efectuează de către unitate, prin structuri de specialitate sau prin experți abilitați, care dețin competențe profesionale dobândite pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică sau de către specialiști cu o vechime în domeniul evaluării riscului la securitatea fizică mai mare de 5 ani.

Analiza de risc la securitate fizică – condiție pentru eliberarea avizului planului de pază

Analiza de risc la securitate fizică este o condiție pentru eliberarea de către poliția competentă a avizului de specialitate privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Nedepunerea planului de pază la organele de poliție competente este sancționată cu amendă contravențională de la 5.000 lei la 10.000 lei.