Ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala

0
521

Ministerul Finantelor Publice anunta ca din 30.05.2016, s-a deschis o noua sesiune de inregistrare a Cererilor de acord pentru finantare in baza Hotararii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile se inregistreaza pana in 10.06.2016, inclusiv. Bugetul total alocat sesiunii este de 250 milioane de lei.

Toate informatiile necesare pentru accesarea finantarii nerambursabile sub forma ajutorului de stat se gasesc pe site-ul http://www.mfinante.ro la sectiunea Ajutor de stat
Cererile de acord pentru finantare, insotite de documentele justificative, necesare in prima etapa de evaluare, se transmit prin posta, prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau se depun personal la Registratura generala a Ministerului Finantelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti, mentionandu-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituita prin H.G. nr. 332/2014”.

Inregistrarea Cererilor la Registratura generala a Ministerului Finantelor Publice se face exclusiv intre 30.05 – 10.06.2016. Cererile de acord pentru finantare inregistrate in afara perioadei 30.05 – 10.06.2016 se restituie si nu sunt luate in considerare in procesul de analiza.

Analiza Cererilor de acord pentru finantare incepe numai dupa incheierea sesiunii de inregistrare, fara a avea importanta ordinea inregistrarii la Registratura generala a Ministerului Finantelor Publice.

In prima etapa de evaluare, Ministerul Finantelor Publice verifica indeplinirea conditiilor de conformitate, a criteriilor de eligibilitate si calculeaza un punctaj in vederea incadrarii in bugetul alocat schemei. Selectarea intreprinderilor solicitante de ajutor de stat se realizeaza in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut. Prima etapa de evaluare se incheie in maxim 30 de zile lucratoare de la data inchiderii sesiunii. Rezultatele se publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice.

Intreprinderile selectate in prima etapa de evaluare transmit, in maxim 30 de zile lucratoare de la data comunicarii rezultatelor, planurile de afaceri, insotite de restul documentelor justificative, in vederea analizarii viabilitatii proiectelor si a emiterii acordurilor pentru finantare.

Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr.332/2014 il reprezinta dezvoltarea regionala prin sprijinirea investitiilor si crearea de noi locuri de munca. Sumele se acorda sub forma de granturi de la bugetul de stat pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale. Pana in prezent, in baza schemei, au fost aprobate 25 de proiecte de investitii care vor genera 4.074 de noi locuri de munca, pentru care a fost aprobat un ajutor de stat in valoare de 111,3 milioane de lei.