Analiza de risc realizata de autoritatile fiscale. Formalitati si implicatii

0
139

In contextul in care, in ultimele doua luni, Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) a transmis contribuabililor informari oficiale privind factorii de risc fiscal identificati ca urmare a efectuarii analizei de risc, se ridica problema daca acestea au efecte in plan fiscal si daca necesita o reactie formala din partea celor din urma.

Desi documentele transmise au, la nivel declarativ, un simplu caracter informativ si nu urmaresc (in mod explicit) obtinerea unor informatii/ detalii/ clarificari din partea contribuabililor, consideram recomandabil ca cei vizati sa furnizeze relatii cu privire la indicatorii de risc semnalati si sa caute in mod activ sa clarifice posibile neconcordante.

In acest mod, contribuabilii ar da, pe de o parte, dovada de un comportament diligent, prin disponibilitatea de a colabora cu autoritatile fiscale, si, pe de alta, ar putea preveni o eventuala incadrare intr-o categorie de risc mai ridicata cu toate consecintele decurgand din aceasta.

Selectarea contribuabililor pentru inspectie fiscala este efectuata, potrivit Codului de Procedura Fiscala (CPF), de catre organul de inspectie competent, in functie de nivelul riscului stabilit pe baza unei analize de risc.

reguliAnaliza de risc este efectuata cu scopul identificarii, evaluarii si gestionarii riscului de neconformare, reprezentand un reper in activitatea de administrare fiscala a contribuabililor.

Incepand cu luna iulie, Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) a inceput sa transmita contribuabililor adrese formale cu privire la factorii (generici) identificati in activitatea acestora, care pot influenta nivelul riscului de conformare fiscala.

In lipsa oricaror reglementari legale specifice cu privire la factorii care influenteaza gradul de risc, in practica, pana la acest moment, au fost identificati urmatorii:

• Din perspectiva TVA – existenta unor neconcordante intre obligatiile declarative privind TVA ale contribuabililor notificati si cele aferente partenerilor acestora, si anume intre livrarile, respectiv achizitiile efectuate pe teritoriul national;

• Din perspectiva preturilor de transfer – inregistrarea unei marje a profitului inferioara mediei inregistrate in domeniul de activitate al contribuabilului;

• Din perspectiva financiara – fluctuatii ale valorilor unor indicatori financiari, precum productivitatea muncii, gradul de indatorare, lichiditatea curenta, viteza de rotatie a activelor imobilizate etc;

• Valoarea obligatiilor fiscale suplimentare stabilite ca urmare a inspectiei fiscale efectuate in trecut.

Acestia sunt mentionati, generic, in informarile recent transmise contribuabililor de catre autoritatile fiscale.

Desi, adresele comunicate au, conform autoritatilor, un simplu caracter informativ, neproducand efecte in plan fiscal fata de contribuabilii vizati, subliniem faptul ca existenta (constatata) a acestor factori poate reprezenta, din perspectiva autoritatii, indiciul unei posibile neconformari cu obligatiile fiscale.

In acelasi timp, din perspectiva contribuabilului, stabilirea existentei acestor factori care stau la baza determinarii nivelului de risc mai sus mentionat poate reprezenta un semnal de alarma cu privire la inceperea unei inspectii fiscale.

brokeraj1, contribuabiliiIn lipsa, in prezent, a oricarui remediu legal pentru contestarea nivelului de risc stabilit in mod unilateral de catre autoritate, implicarea activa a contribuabilului in procedura de analiza si in lamurirea aspectelor privind existenta/ inexistenta indicatorilor de risc este esentiala.

Astfel, furnizarea de informatii/ detalii/ clarificari care sa infirme existenta aspectelor (constatate de organele fiscale) care pot influenta negativ nivelul riscului la conformare fiscala reprezinta un demers recomandabil si, am spune noi, necesar.

Reamintim ca aceste adrese/ informari vin in contextul dezbaterii publice pe marginea propunerilor de modificare a CPF si a propunerilor inaintate de mediul de afaceri care vizeaza:

• transparentizarea criteriilor avute in vedere in cadrul analizei de risc;

• reglementarea unor proceduri concrete care sa permita reconsiderarea unui nivel de risc stabilit anterior, in masura in care aspectele constatate de autoritatile fiscale nu se mai mentin; si, nu in ultimul rand, reglementarea unor remedii legale pentru contestarea rezultatelor analizei de risc realizate de catre autoritatile fiscale.