Completarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

0
617
Obor
dosare, ordine, documente

Potrivit prevederilor pct. 36^29 din Legea nr. 358/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, articolul 465, alineatul (2) din Codul fiscal a fost completat cu alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

”In cazul unui contribuabil care detine mai multe terenuri situate in intravilanul aceleiasi unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale, suprafata de 400 m2 prevazuta la alin. (2) se calculeaza o singura data, prin insumarea suprafetelor terenurilor, in ordine descrescatoare.”

Aceste prevederi sunt aplicabile de la data de 1 ianuarie 2016. In consecinta, exemplele de calcul a impozitului pe teren de la punctele 83 si 84 din Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal nu vor fi luate in considerare de catre autoritatile locale.

In prezent, la Ministerul Finantelor Publice este in curs de elaborare un proiect de modificare a H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, in care sunt prezentate exemple de calcul a impozitului pe terenurile amplasate in intravilan, inregistrate la alta categorie de folosinta decat de cea de terenuri cu constructii, conform modificarii legislative mai sus mentionate.