Cum se pot garanta sănătatea și siguranța lucrătorilor atunci când se întorc la locul de muncă? Această întrebare importantă îi preocupă pe mulți angajatori în acest moment în care țările UE planifică sau realizează întoarcerea treptată la locul de muncă după coronavirus. Pentru a răspunde la această întrebare, Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) a publicat pe 24 aprilie, un ghid privind întoarcerea la serviciu.

Comisarul european pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, a spus: „Astăzi, mai mult decât oricând, este foarte evident că protejarea și promovarea securității și a sănătății în muncă sunt de o importanță capitală pentru lucrători, companii, sisteme de protecție socială și societate în ansamblu. Acest ghid oferă răspunsuri la întrebări practice ale angajatorilor, cum ar fi: cum pot reduce la minimum expunerea la coronavirus la locul de muncă și cum își pot actualiza evaluarea riscurilor, având grijă de lucrătorii care au fost bolnavi. Ghidul va ajuta angajatorii și companiile să gestioneze întoarcerea la locul de muncă și să ofere sfaturi practice personalului.”

Pentru Comisie este extrem de important să se asigure că lucrătorii se pot întoarce la locul de muncă într-un mediu sigur și sănătos. Prin urmare, ghidul reprezintă o contribuție esențială a UE în această perioadă importantă. De asemenea, ghidul conține linkuri către informații naționale privind sectoare și ocupații specifice. Ghidul se referă la mai multe aspecte:

• Evaluarea riscurilor și măsuri adecvate
• Implicarea lucrătorilor
• Grija față de lucrătorii care au fost bolnavi
• Planificarea și învățarea pentru viitor
• O permanentă bună informare
• Informații pentru sectoare și ocupații

La ghidul elaborat de EU-OSHA în cooperare cu Comisia Europeană au contribuit, de asemenea, Comitetul consultativ tripartit pentru securitate și sănătate la locul de muncă și Comitetul inspectorilor de muncă principali.

Ghidul va fi actualizat regulat cu informații fiabile, în funcție de evoluția situației.
Epidemia de coronavirus arată importanța vitală a unor măsuri și condiții solide de securitate și sănătate în muncă în toate sectoarele de activitate.

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) este agenția care pune la dispoziția Uniunii Europene informații privind securitatea și sănătatea în muncă.

La începutul crizei provocate de coronavirus, EU-OSHA a publicat deja un ghid referitor la locurile de muncă. Acesta a reunit cele mai semnificative informații și recomandări disponibile privind epidemia de coronavirus.

Ghidul UE „COVID-19: întoarcerea la locul de muncă