Impozite mai mari in anii urmatori

Contribuabilii din Romania se pot aștepta sa plateasca impozite mai mari in anii urmatori

0
468

Reducerile de impozite ce vor opera în România au fost îndelung așteptate, pe fondul unui nivel deja ridicat de impozitare a veniturilor din salarii, în special pentru persoanele cu venituri reduse, în timp ce cota standard de TVA din Romania (24%) este în prezent printre cele mai mari din regiune și chiar din lume.

”Contribuabilii din România și din întreaga lume se pot aștepta să plătească impozite mai mari în anii următori, pe măsură ce guvernele își consolidează sistemele fiscale pentru a acoperi datoriile acumulate și pentru a plăti pentru o bunăstare socială crescută, și pe măsura intensificării eforturilor internaționale de a actualiza legislația fiscală potrivit realităților secolului XXI”, sunt concluziile celui mai recent raport KPMG International privind cotele de impozitare la nivel global in 2015 (Global Tax Rate Survey).impozite_100

Pe baza informațiilor furnizate de companii membre ale rețelei KPMG din 145 de țări, sondajul arată că, deși cotele de impozitare nu se schimbă într-un mod alert, guvernele acționează în sensul lărgirii bazei de impozitare, extinzând gama de bunuri, servicii și activități care pot fi impozitate pentru a aduce venituri suplimentare. În acelasi timp, facilitățile fiscale acordate în timpul recesiunii pentru a susține economia și pentru a încuraja consumatorii să cumpere, încep să fie retrase. Această schimbare la scară largă este generată, în parte, de redresarea economică, dar și de schimbarea așteptărilor în ce privește  securitatea socială furnizată de state. Guvernele au făcut tot ce au putut pentru a menține economia activă și sănătoasă de-a lungul anilor ce s-au scurs de la criza financiară globală din 2008, în multe cazuri cu prețul acumulării de mari datorii. Acum, când majoritatea economiilor ies din recesiune și sunt în creștere, vedem cum sistemele fiscale sunt modificate pentru a spori veniturile și a putea astfel plăti datoriile.

Totodată, la nivel global, au crescut așteptările cetățenilor de la sistemele de securitate socială oferite de stat. Bunăstarea socială este costisitoare, iar guvernele sunt prinse la mijloc între a împlini așteptările populației și a găsi resursele necesare pentru plata acestora.

Majorarea impozitelor pe profit sau venit se dovedește a fi dificilă atunci când companiile și persoanele fizice pot cu ușurință să compare cotele de impozit din diverse țări. Guvernele sunt nevoite să găsească alte căi de a-și mări veniturile.

Sondajul relevă o tendință de creștere la nivel global a cotelor de contribuții de asigurări sociale. Cotele medii de asigurări sociale la nivel global, atât pentru angajatori, cât și pentru angajați, sunt acum la maximul ultimilor șapte ani.

În același timp, se observă o tendință discretă de mutare a accentului pe impozitele indirecte – taxa pe valoarea adaugată (TVA) sau alte impozite pe bunuri si servicii (”GST”). Odată cu introducerea TVA începând din acest an în Malaezia și Bahamas și cu perspectiva introducerii unui impozit similar în India și în țările din Golf, TVA este azi prezentă în peste 160 de țări.

Ramona Jurubiță, Partener Coordonator Servicii Fiscale și Juridice în cadrul KPMG România, constată că România face excepție de la aceste tendințe globale, dată fiind scăderea cu 5 puncte procentuale, în 2014, a contribuțiilor datorate de angajatori la bugetul asigurărilor sociale, precum și relaxarea fiscală, incluzând TVA, ce urmează a fi implementată în 2016 și 2017, ca parte a unei reforme fiscale mai ample. ”Aceste reduceri de impozite au fost îndelung așteptate, pe fondul unui nivel deja ridicat de impozitare a veniturilor din salarii, în special pentru persoanele cu venituri reduse, în timp ce cota standard de TVA din Romania (24%) este în prezent printre cele mai mari din regiune și chiar din lume.”

”Cu toate acestea, la fel ca în majoritatea țărilor incluse in studiu, reducerile de impozit din România sunt însoțite de o lărgire a bazei impozabile și de o abordare mai agresivă a evaziunii fiscale, prin înăsprirea legislației anti-fraudă și prin intensificarea controalelor fiscale.”

impoziteFactorii economici și sociali ce determină tendința de mărire a impozitelor vin într-un moment în care unul dintre eforturile majore de actualizare și modernizare a sistemelor fiscale la nivel internațional ajunge la final. Inițiat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în 2013 și susținut de G20, Planul de Acțiune al OCDE împotriva erodării bazei impozabile și transferului profiturilor (Base Erosion and Profit Shifting – ”BEPS”) acoperă 15 domenii-cheie pentru a încuraja o mai mare transparență, un cadru de raportare mai eficient și o cooperare mai strânsă între țările în care își desfășoară activitatea companii multinaționale. În data de 5 octombrie 2015, OCDE a publicat pachetul final de rapoarte, împreună cu un plan de urmărire a acțiunilor și un calendar de implementare. În timp ce modul de implementare și momentul ales vor varia în funcție de țară – unele jurisdicții europene integrând deja în legislația lor unele prevederi ale programului – publicarea variantei finale a planului OCDE marchează un moment de răscruce, care face trecerea de la faza de recomandări și consultări către cea de legiferare și implementare.

Unde se plasează România ca nivel de impozitare?

Deși cotele efective de impozit sunt influențate în mare măsură și de aplicabilitatea, în anumite condiții, a unor cote reduse sau majorate de impozit, precum și de baza impozabilă (nivelul deducerilor, aplicarea unor scutiri etc.), cotele standard de impozitare incluse în studiu oferă o imagine de ansamblu asupra nivelului impozitării în întreaga lume și permite comparații între țări sau regiuni.

Astfel, din perspectiva taxei pe valoarea adăugată, cota standard aplicabilă în prezent în România, de 24%, este una dintre cele mai ridicate nu numai în regiune, ci și în întreaga lume, România aflându-se in top 10 global în ce privește nivelul cotei standard de TVA (Ungaria fiind „campioana”, cu o cotă de 27%).

Chiar și reducerea cotei standard la 20%, începând cu 1 ianuarie 2016, ne situează în prima cincime a clasamentului global.

La polul opus, cota unică de impozit pe profit, respectiv impozit pe venit, de 16%, plasează România în grupul țărilor cu cel mai redus nivel de impozitare, mai precis în ultima cincime a clasamentului. Mai mult, în cazul impozitului pe venit, cota aplicabilă în România reprezintă mai puțin de jumătate din cota medie la nivelul Uniunii Europene (37,94%), respectiv din cota medie din țările de pe continentul european (32,19%), însă acest aspect se datorează faptului că în multe dintre țările incluse în studiu sunt aplicabile cote de impozitare progresive în funcție de mărimea venitului.

În ce privește contribuțiile sociale obligatorii, după reducerea de 5 puncte procentuale din 2014, contribuțiile datorate în România de angajator (23,45%) se încadrează în media europeană (23-24%), în timp ce contribuțiile datorate de angajat (16,5%) sunt printre cele mai ridicate din Europa, unde media este de aproximativ 13%.