Impozitul pe venit potrivit Noului Cod Fiscal

0
856

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (denumită în continuare „Noul Cod Fiscal”) a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din data de 10 septembrie 2015. Începând cu data de 1 ianuarie 2016, legea a înlocuit Codul fiscal, aprobat prin Legea nr. 571/2003. Vă prezentăm în continuare cele mai importante modificări aduse de Noul Cod Fiscal, inclusiv impozitul pe venit, conform KPMG.

Activități independente

• Devin cheltuieli deductibile limitat contribuțiile la fonduri de pensii facultative și asigurări private de sănătate plătite în scopul personal al contribuabililor care obțin venituri din activități independente, cu excepția veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală (în limita a 400 de euro pe an).
• Se elimină reținerea la sursă a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale pentru anumite venituri din activități independente, cu excepția veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală.
• Cota forfetară de cheltuieli în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală crește la 40% din venitul brut.
Deducerea contribuțiilor de asigurări sociale (CAS) se admite și în cazul optării pentru reținerea la sursă a
impozitului pe venit final de 16%.
• Limita de deductibilitate a cheltuielilor sociale crește de la 2% la 5% cheltuielile cu salariile.
• Cotizaţiile plătite la asociaţiile profesionale vor fi deductibile în limita a 4.000 euro anual (în prezent, în
limita a 2% din baza de calcul).
• Se majorează termenul de recuperare a pierderii fiscale de la 5 ani la 7 ani în cazul veniturilor obținute din activități independente, și pentru alte tipuri de venituri.

TAXE3

Activități dependente

• Aplicarea prevederilor privind limita neimpozabilă a indemnizațiilor de deplasare și în cazul administratorilor și a directorilor cu contracte de mandat.
• Se extinde neimpozitarea cadourilor (inclusiv sub formă de tichete cadou) acordate și angajaților, nu doar copiilor acestora, în limitele stabilite de Codul Fiscal.
• Se introduc noi categorii de venituri salariale neimpozabile:
o Contribuțiile la fonduri de pensii facultative și primele de asigurări voluntare de sănătate plătite de
angajatori pentru angajații proprii, în limita a 400 euro anual.

o Avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile
în cota de 50% la calculul profitului impozabil.
o Drepturile de hrană acordate de angajatori angajaților, în cazul în care potrivit legislației în materie este interzisă introducerea alimentelor în incinta unității.
• Sunt majorate deducerile personale pentru contribuabilii care au persoane în întreținere și venituri brute de până la 3.000 lei lunar.

Venituri din chirii, pensii, investiții

• Venitul net din cedarea folosinței bunurilor sau arendă se stabilește prin deducerea din venitul brut a unei cote forfetare de 40% din venitul brut.
• Se introduc la venituri din alte surse bunurile și/sau serviciile primite de un participant la persoana juridică, acordate/furnizate de către persoana juridică în folosul personal al acestuia, precum și distribuirea de titluri de participare unui participant la persoana juridică drept consecință a deținerii unor titluri de participare la acea persoană juridică, alta decât distribuirea de titluri de participare noi sau majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se dețin titluri de valoare.

• Cota de impozit pe veniturile din dividende obținute de persoane fizice se reduce la 5% începând cu 1 ianuarie 2017.
• Se introduc prevederi clare cu privire la impozitarea veniturilor din investiții (venituri din dobânzi, dividende, câștiguri din tranzacționarea titlurilor de valoare, inclusiv din operațiuni cu instrumente financiare derivate).