Legislatie Legea privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei...

Legea privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență

-

Sfarsitul lunii aprilie, mai exact 29.04.2020, ne-a adus prin adoptare in Camera Deputaților, Legea privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență.

Intr-un termen de maxim 20 de zile aceasta ar trebui promulgata de catre Presedintele României iar in alte 15 zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial, Ministerele de Resort ar trebui sa elaboreze procedurile/normele de punere în aplicare.

Ce prevede legea si cui i se aplica/adreseaza:

Locatarii vizati sunt :

 • entități juridice de drept privatcu activitate intrerupta sau cu venituri sau incasari care au scazut cu min. 15% în luna martie 2020 față de media ultimului an calendaristic în perioada de aplicare a stării de urgență. Locatarul, entitate juridica, are inregistrat sediul sau un punct de lucru in locatia respectiva;
 • liber profesionisti;
 • orice persoana fizica afectata economic, direct sau indirect, pe durata starii de urgenta.

Locator poate sa fie orice operator economic.

Facilitatea oferita de noua lege, din prespectiva platii chiriei datorate este plata esalonata, catre organul fiscal competent platitor, in rate egale, pana la data de 31 decembrie 2020.

Atentie! Legea nu reglementeaza o iertare de datorie față de terțul plătitor, adică fata de organul fiscal comptetent. Practic, plata chiriilor amânate, în temeiul unui act aditional incheiat intre Locator și Locatar va fi realizată de către organul fiscal competent în baza unei documentații și doar dacă vor fi îndeplinite cumulativ o serie de condiții atât ptr. Locator cât și ptr. Locatar.

Locatarii care beneficiază de prevederile art. 1   alin. (1) sunt obligați să plătească chiriile lunare, a căror plată a fost amânată prin act adițional între locator și locatar, organului fiscal teritorial competent, care a plătit aceste chirii locatorului, eșalonat, în rate egale, după perioada în care plata a fost amânată, până la 31 decembrie 2020.

In ce conditii opereaza aceasta amanare la plata:

Locatarul trebuie sa depuna la organul fiscal competent (*legea nu clarifica, dar in mod normal organul fiscal teritorial ar fi cel in raza caruia se afla imobilul) urmatoarele :

 1. o cerere (on-line sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire);
 2. contractul de locațiune si actul aditional la acesta, adtional in care s-a agreat si care trebuie sa contina, in mod obligatoriu, urmatoarele :
 • acordul explicit al părților pentru amanarea plății chiriei datorate;
 • durata de amânare a plății chiriei și suma aferentă acestei perioade;
 • datele de identificare ale Locatarului și Locatorului;
 • datele bancare (banca si cod iban) ale Locatorului unde urmează a se face plata de către organul fiscal competent;
 • data semnării și semnăturile ambelor părți.
 1. Orice act care dovedeste imposibilitatea plății chiriei în perioada specificatăîn actul adițional încheiat între Locatar și Locator (de exemplu : certificatul de urgență).

Atentie! Aceasta conditie ar putea ridica mari probleme in practica deoarece dovada imposibilitatii de plata a chiriei datorata pe durata mentionata in actul aditional (durata starii de urgenta si inca o luna, dupa) presupune o analiza financiara detaliata asupra situatiei financiare a locatarului. O astfel de analiza lasa loc sau poate justifica facil un refuz al organului fiscal, indreptatit in analiza sa, sa considere cererea locatarului ca fiind neintemeiata.

La randul sau, locatorul, trebuie sa se indrepte, si el, cu o cerere de plata (scrisa) catre organul fiscal competent.

Chiria lunara mentionata in actul adițional semnat trebuie :

 • sa fie mai mica sau cel mult egală cu chiria aferenta lunii 2020;
 • valoarea chiriei lunare este de maxim 10.000 lei pentru operatorul economic/locatie si maxim 2000 lei pentru persoana fizica/locatie.

Legea nu stabileste un termen in care organul fiscal competent ar trebui sa efectueze plata insa coroborand prevederile legii (sau mai exact lipsa lor 😉 cu prevederile generale ale Codului de procedura fiscala, apreciem ca organul fiscal competent ar trebui sa solutioneze cererea in termenul maxim de 45 de zile de la depunere.

Cu ce ajuta legea:

 1.Locatarul beneficiază de amânare la plata chiriei față de organul fiscal plătitor care va achita în numele și pe seama Locatarului în contul Locatorului.

Atentie ! In ipoteza in care Locatarul nu achită până în 31.12.2020 plata efectuată de organul fiscal competent (fără dobânzi sau penalități), organul fiscal teritorial competent procedează la executarea silită a creanțelor nerecuperate.

 2.Pe perioada amanarii nu se aplica dobanzi si penalitati pentru neplata la termen a chiriei

 3.Facilitati fiscale.

Prin derogare de la prevederile art. 84  alin. (1) – (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020 nu sunt venituri impozabile veniturile din cedarea folosinței bunurilor imobile obținute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct obtinute de contribuabilii care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinței bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, cu cel puțin 30% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

Perioada pe care contribuabilii pot beneficia de aceste facilități este perioada pe care s-a negociat scăderea contravalorii folosinței bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

Prin derogare de la prevederile art. 170 din Legea  nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020 nu intră în plafonul de calcul anual definit la art. 170 alin. (2) contravaloarea folosinței bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, redusă cu cel puțin 30% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

In situatia locatorilor contribuabili, plătitori de impozit pe profit şi ai celor care datorează impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, veniturile din cedarea folosinței bunurilor imobile obținute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct sunt impozabile doar în proporție de 80%  din valoarea lor.

Intra sub incidenta acestei facilitati fiscale contribuabilii care :

1.reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinței bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, cu cel puțin 20% față de contravaloarea folosinţei bunului imobil aferentă lunii februarie 2020

 1. veniturile pentru care beneficiază de scutirea de impozit (proporție de 80%) sunt doar acele venituri rezultate din contractele pentru care contribuabilii au redus contravaloarea folosinţei bunului imobil, cu cel puțin 20% fațăde contravaloarea folosinţei bunului imobil aferentălunii februarie 2020
 2. perioada pe care contribuabilii pot beneficia de scutirea de impozit (proporție de 80%) este perioada pe care s-a negociat scăderea contravalorii folosinţei bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

La data redactarii prezentului material, Guvernul tocmai a anuntat ca in perioada urmatoare are pe agenda sa de lucru elaborarea si adoptarea unor noi masuri, cum ar fi :

 • suspendarea impozitului pe cladiri pentru proprietarii de spatii inchiriate in care activitatea a fost intrerupta, sau chiar
 • scutire de la obligatia de plata a chiriilor

situatie in care, ramane de vazut maniera in care acestea masuri se vor corela/armoniza cu legea adoptata de Camera Deputatilor.

Pana atunci ramane sa ne pastram focusul pe acest subiect si sa anuntam imediat ce apar schimbari/completari/modificari.

Din aceiasi categorie

Cercetări și descoperiri de top din 2020

În ciuda tuturor condițiilor mai puțin obișnuite ale lui 2020, anul trecut putem spune că „și-a luat” partea echitabilă de descoperiri inovatoare. Iată o...

EFSA face apel pentru acordarea de asistență științifică și tehnică

Toți partenerii naționali ce activează în domeniile de referință ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor (EFSA) sunt invitați să...

Potentiala capacitatea a virusului SARS-CoV-2 de a supravietui pe suprafete impune necesitatea testarii

Consecutiv identificării SARS-CoV-2 în decembrie 2019 (la acel moment identificat drept 2019-nCoV), s-a evidenţiat o capacitate ridicată a acestuia...

Brandul Topoloveni, reconfirmat în 2020 prin două recunoaşteri importante ale notorietăţii şi calităţii produselor

Brandul Topoloveni a fost consolidat şi reconfirmat în 2020 prin două recunoaşteri importante ale notorietăţii sale şi ale calităţii...
- Advertisement -

Nu există dovezi potrivit cărora virusul Sars-Cov-2 s-ar transmite prin consumul de alimente, respectiv prin paine

Avand in vedere aparitia in spatiul public si difuzarea de catre mai multe televiziuni din Romania si pe pagina...

Olam Coffee creează un nou fruct din cascara reciclată

Olam Coffee, o filială a Olam Food Ingredients, a dezvoltat o gamă de produse de superfructe noi folosind cascara...

Stirile ultimelor 7 zile

Cele mai bune inovații din ambalare, din 2020

Pe măsură ce jucătorii din industria alimentelor și băuturilor...
- Advertisement -

Alte stiri de actualitateNEWS
RO.aliment va recomanda

Skip to toolbar