Măsurile de responsabilizare pentru diminuarea risipei alimentare privesc fiecare verigă a lanțului alimentar

0
365

Operatorii din domeniul industriei alimentare vor trebui să elaboreze un plan de reducere a risipei alimentelor aflate în curs de expirare, pe care vor fi obligați să îl afișeze lângă casele de marcat și pe propriile pagini de internet, conform unui proiect de lege al MADR, cu privire la normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare.

Comercianții și producătorii de produse alimentare au obligația să elaboreze un plan de prevenire a generării de produse alimentare improprii consumului uman sub forma unei declarații și să-l facă public (prin afișare lângă casa de marcat, publicare pe website-ul propriu), ca măsura de responsabilizare pentru diminuarea risipei de alimente, conform unui proiect de lege al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Planul prevăzut trebuie să cuprindă cel puțin următoarele măsuri minime de prevenire:
a) realizarea unui diagnostic al cantității de produse alimentare improprii consumului uman generate lunar / anual (se poate măsura cantitatea în kg sau tone a deșeurilor alimentare și costul eliminării lor);
b) stabilirea și comunicarea obiectivului de reducere a risipei alimentare ca procent din risipa anticipată și măsurată lunar/anual, conform prevederilor de la pct. a);
c) realizarea a cel puțin o comunicare internă lunară către angajați privind obiectivul de reducere a risipei alimentare;
d) realizarea unui sistem de monitorizare FIFO “primul intrat – primul ieșit” a stocurilor de marfă/materii prime;
e) prioritizarea distribuției alimentelor aflate aproape de expirarea datei limită de consum în circuitul scurt și local.

Conform proiectului de act normativ măsurile de responsabilizare pentru diminuarea risipei alimentare privesc fiecare verigă a lanțului alimentar începând cu producția primară, sectorul de procesare, depozitarea, distribuția, comercializarea, inclusiv sectorul de industrie hotelieră și cel al serviciilor alimentare și constau în: măsuri de planificare sau alte instrumente economice care promovează utilizarea eficientă a resurselor, măsuri de colectare selectivă a produselor alimentare improprii consumului uman, măsuri de educare și informare a operatorilor referitoare la prevenirea risipei de alimente, adaptarea producției la condițiile de piață, asigurarea trasabilității, măsuri privind donarea alimentelor, cuantificarea risipei de alimente, promovarea cercetării, dezvoltării și utilizarea rezultatelor acestora în vederea realizării de produse și tehnologii, economice și adaptate la mediu.

Comercianții și producătorii de produse alimentare au și responsabilitatea educării și informării consumatorilor finali, inclusiv în unități de învățământ, cu privire la data durabilității minimale și condițiile de igienă alimentară.

Conform viitorului act normativ, prioritizarea donării/sponsorizării de alimente în cadrul registrului electronic al alimentelor donate (READ – sistem online de înregistrare a alimentelor disponibile cu acces securizat) se face pe loturi, în funcție de interesul manifestat de către operatori în mod automat. În situația în care sunt mai mulți operatori interesați de un anumit lot acesta se atribuie folosind principiul primul venit primul servit.

Documentul stabilește, de asemenea, și ce înseamnă aliment aflat aproape de expirarea datei – limită de consum pentru diferite categorii de produse: lapte și lactate, carne și produse din carne, pește și produse din pește, pâine și produse de morărit și panificație etc.