Modificari in Codul Fiscal si Codul de Procedura Fiscala

0
412

Cele mai importante modificări din Codulul Fiscal aplicabil începând cu data de 1 ianuarie 2016 sunt: 1) reducerea impozitului pe dividende la 5% începând cu data de 1 ianuarie 2016, în loc de 1 ianuarie 2017; 2) aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrările de apă potabilă și apă pentru irigații în agricultură; 3) majorarea plafonului de aplicare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor la 100.000 de euro (de la 65.000 de euro).Codul_Fiscal_1

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/2015 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală (în continuare „Ordonanța”), a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 817 din data de 3 noiembrie 2015.

Cele mai importante modificări din Codul Fiscal aplicabil începând cu data de 1 ianuarie 206 sunt reprezentate de: 1) reducerea impozitului pe dividende la 5% începând cu data de 1 ianuarie 2016, în loc de 1 ianuarie 2017; 2) aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrările de apă potabilă și apă pentru irigații în agricultură; 3) majorarea plafonului de aplicare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor la 100.000 de euro (de la 65.000 de euro).

Conform modificărilor prevăzute de Ordonanță, sunt scutite de impozit pe profit atât instituţiile de învăţământ superior, cât și unitățile de învățământ preuniversitar, particulare, acreditate sau autorizate.

Cotele de impozit pe veniturile microîntreprinderilor se modifică astfel: 1% pentru pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariați, inclusiv; 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat; 3% pentru microîntreprinderile care nu au salariați.

Prin ordonanta sunt introduse clarificări de natură tehnică în domeniul impozitului pe venit și contribuțiilor sociale obligatorii, precum și corelări ale prevederilor din Codul Fiscal cu privire la contribuţiile de asigurări sociale de sănătate, cu prevederile acordurilor de securitate socială la care România este parte. De asemenea, sunt aduse unele clarificări de natură tehnică și în domeniul impozitelor și taxelor locale, precum și unele prevederi noi sau modificări, cum ar fi: introducerea unei amenzi de la 500 la 2.500 lei pentru necomunicarea în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării a informațiilor sau documentelor necesare clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor de către notari, avocaţi, executori judecătoreşti, organe de poliţie, organe vamale, servicii publice comunitare sau orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile la persoane care au calitatea de contribuabil; amânarea pentru 31 martie 2016 (în loc de 29 februarie 2016) a termenului de depunere a unor declarații și documente justificative privind deținerea de clădiri rezidențiale / nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă, deținerea de mijloace de transport radiate din circulație, sau aplicabilitatea unor scutiri sau reduceri de la plata impozitelor și taxelor locale. Au fost făcute o serie de corecturi sau clarificări ale textului, precum și corelări cu Directive europene transpuse sau cu prevederile actualului Cod de Procedură Fiscală, în urma modificărilor recente aduse de Ordonanța Guvernului nr.17/2015, care a fost adoptată ulterior aprobării Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Codul_Fiscal_8Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a fost desemnată ca autoritatea competentă pentru efectuarea schimbului de informații în scopuri fiscale cu statele cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internațional, altele decât statele membre ale Uniunii Europene.

Verificarea fiscală prealabilă va fi efectuată de organul fiscal doar în condițiile notificării persoanei fizice pentru care organul fiscal solicită informații, pentru armonizare cu prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel

Au fost completate prevederile referitoare la aplicarea eșalonărilor la plată în situația în care contribuabilul care beneficiază de eșalonare fuzionează cu un alt contribuabil care nu beneficiază de eșalonare.

S-au modificat unele reguli privind competența de soluționare a contestațiilor, precum și în domeniul executărilor silite în cazuri speciale, în concordanță cu recentele măsuri privind reorganizarea Direcției generale de administrare a marilor contribuabili și înființarea Direcției executări silite cazuri speciale din cadrul ANAF.

A fost introdusă în sfera contravențiilor nerespectarea obligației de a transmite și către ANAF informațiile transmise către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, potrivit Legii nr. 656/2002, de către persoanele fizice, persoanele juridice și orice entități, altele decât instituțiile de credit, întrucât erau prevăzute sancțiuni doar în cazul instituțiilor de credit.

S-a reglementat expres faptul că orice cauză de întrerupere sau de suspendare a termenului de prescripție se supune legii în vigoare la data la care a intervenit.

Au fost completate normele tranzitorii generale pentru procedurile de administrare în curs, fiind prevăzute reguli suplimentare, precum și excepții de la prevederile generale referitoare la aplicarea procedurilor de administrare.