Noua Directiva UE ce reglementeaza schimbul automat de informatii in cazul solutiilor fiscale si APA

0
376
pescuit10, Romania

În data de 8 decembrie 2015, Comisia Europeana (CE) a anunțat adoptarea de către Consiliul European a unei directive menite să sporească gradul de transparență privind soluțiile fiscale – inclusiv Acordurile de Preț în Avans (APA) – acordate de către Statele Membre ale Uniunii Europene (UE) societăților, în ceea ce privește modul în care vor fi abordate anumite probleme fiscale specifice.

Directiva solicită statelor membre UE să schimbe, în mod automat, informații în ceea ce privește soluțiile fiscale anticipate transfrontaliere și APA.

Conform directivei, Statele Membre UE care primesc informații, vor fi în măsură să solicite informații suplimentare, atunci când consideră necesar. CE va dezvolta un “registru central securizat” pentru stocarea informațiilor schimbate, acest registru fiind accesibil tuturor statelor membre UE și CE, în măsura în care este necesar pentru monitorizarea implementării în mod corespunzător a prezentei directivei. În cazul în care un stat membru UE va emite o soluție fiscală anticipată sau un APA, orice alt stat membru UE afectat de respectiva soluție/acord poate monitoriza situația și eventualul impact pe care aceasta l-ar putea avea asuprea veniturilor sale impozabile.

Anunțul CE precizează că directiva este în concordanță cu noile reglementări OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) și cu prevederile proiectului privind fenomenul de erodare a bazei impozabile și transferul profiturilor (BEPS).

Noile reguli vor fi aplicate începând cu data de 1 ianuarie 2017, statele membre UE trebuind să le implementeze până la 31 decembrie 2016.

În ceea ce privește soluțiile fiscale emise înainte de anul 2017, se vor aplica următoarele reguli:

  • în cazul soluțiilor fiscale anticipate transfrontaliere și APA-lor emise, modificate sau reînnoite între data de 1 ianuarie 2012 și data de 31 decembrie 2013, comunicarea (schimbul de informații) va avea loc, cu condiția ca acestea să fi fost încă valabile la data de 1 ianuarie 2014.
  • în cazul soluțiilor fiscale anticipate transfrontaliere și APA-lor emise, modificate sau reînnoite între data de 1 ianuarie 2014 și data de 31 decembrie 2016, schimbul de informații va avea loc chiar dacă acestea sunt sau nu sunt încă valabile.

Statele Membre UE pot fi în măsură să excludă din schimbul de informații soluțiile fiscale anticipate și APA-le emise pentru societăți cu o cifră de afaceri anuală netă mai mică de 40 de milioane de Euro la nivel de grup, în cazul în care aceste solutii fiscale anticipate și APA au fost emise, modificate sau reînnoite înainte de data 1 aprilie 2016. Cu toate acestea, această exonerare nu se va aplica societăților care desfășoară activități “în principal financiare sau de investiții”.