Scutire de accize pentru alcoolul etilic utilizat in scopul curatarii si/sau dezinfectarii

0
954

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a pronunțat o decizie importantă pentru diverse industrii care folosesc produse accizabile utilizate în scopuri considerate de către autoritățile fiscale, până în acest moment, ca fiind auxiliare procesului de producție.

alcoolul_etilic_7În data de 15 octombrie 2015, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a deliberat în cauza C-306/14: Biovet AD – referitor la o societate stabilită în Bulgaria (numită în continuare „Biovet” sau „Societatea”) care produce și comercializează medicamente veterinare și pentru uz uman, precum și produse pentru uz agricol. În cadrul procesului de producție a medicamentelor, Biovet utiliza alcool etilic (sub forma unei soluții apoase de etanol cu o concentrație de 70%) cu scopul de a curăța și dezinfecta echipamente tehnice, instalații de producere, precum și spații și suprafețe de lucru.

Prin urmare, Biovet a solicitat rambursarea accizelor plătite cu ocazia utilizării alcoolui în scopul menționat mai sus, această cerere de rambursare fiind respinsă printr-o decizie a vămii.

Trebuie menționat că legislația din Bulgaria prevede posibilitatea ca acciza plătită pentru alcoolul și băuturile alcoolice utilizate într-un proces de prelucrare să fie rambursată dacă produsul finit nu conține alcool. De asemenea, legislația din Bulgaria mai prevede faptul că alcoolul și băuturile alcoolice utilizate ca produse de curățare nu sunt considerate ca fiind incluse sau utilizate într-un proces de prelucrare.

Societatea a formulat o acțiune împotriva acestei decizii a vămii în fața Tribunalului Administrativ din Sofia, care a decis că acciza plătită pentru alcoolul etilic utilizat trebuie rambursată, menționând că operațiunile de curățare și dezinfectare sunt operațiuni ce fac parte din procesul de prelucrare al unui produs finit care nu conține alcool.

Vama a formulat apel împotriva acestei decizii a Tribunalului din Sofia. În aceste condiții, pentru a clarifica situația, Curtea Administrativă Supremă a suspendat judecarea cauzei și a solicitat CJUE să ofere răspuns la trei întrebări: 1) Dacă sintagma „procese de prelucrare” în sensul Directivei 83/92 include și operațiunile de curățare și/sau dezinfecție necesare pentru a atinge standardele specifice  de curățenie prevăzute de buna practică a producerii medicamentelor; 2) Dacă, după ce s-a reglementat în legislația domestică scutirea de la plata accizei pentru alcoolul etilic, condiționând ca acesta să fie utilizat într-un proces de prelucrare iar produsul final să nu conțină alcool, statelor membre le este permis să introducă o prevedere în scopul aplicării acestei scutiri prin care să se considere că alcoolul utilizat pentru curățare nu este utilizat în cadrul procesului de prelucrare; 3) Dacă, având în vedere principiul securității juridice și cel al legitimei aștepări, este permisă introducerea unei prevederi cu efect imediat dacă aceasta restricționează rambursarea accizei pentru alcoolul etilic utilizat ca produs de curățare.

alcoolul etilicAstfel, în cazul primelor două întrebări, CJUE a stabilit că dezinfectarea materialului, a echipamentelor, precum și a spațiilor utilizate în producerea medicamentelor reprezintă o etapă necesară a procesului de producție și că utilizarea alcoolului etilic este indispensabilă în cadrul unei operațiuni de dezinfecție. În consecință, alcoolul astfel utilizat trebuie scutit de la plata accizei în condițiile stabilite de statul membru în cauză în scopul aplicării corecte a acestei scutiri.

De asemenea, având în vedere răspunsul la cele două întrebări, CJUE a considerat că nu mai este necesar să răspundă la cea de-a treia întrebare.

”Considerăm această decizie ca fiind una importantă pentru diverse industrii care folosesc alcoolul etilic, în concentrații variate în scopuri similare, și pentru care, până la acest moment, autoritățile fiscale nu au considerat această utilizare ca făcând parte din procesul de producție. Mai mult, considerăm că efectele acestei decizii pot fi extinse în scopul aplicării scutirii de la plata accizelor și în cazul altor produse accizabile utilizate în scopuri considerate de către autoritățile fiscale, până în acest moment, ca fiind auxiliare procesului de producție”, se precizează într-un comentariu al firmei de consultanță KPMG.