Slaba profesionalizare, politizare și lipsa de responsabilizare a functionarilor publici

0
545

Deficientele structurii de guvernanta creeaza un climat de nesiguranta, franeaza competitivitatea și reprezinta obstacole in calea investitiilor. Eficacitatea limitata a administratiei publice, cuplata cu o coruptie raspandita pe scara larga, constituie un obstacol in calea furnizarii de servicii și afecteaza capacitatea de a pune in aplicare reforme structurale și de a valorifica fondurile UE,” se arata in ”Raportul de tara al Romaniei pentru 2016”, al Comisiei Europene, dat publicitatii pe 26.02.2016. Mai jos vom prezenta concluziile raportului in ceea ce privește administratia publica romaneasca.

Eficacitatea și eficienta administratiei publice raman limitate. Structura organizatorica instabila, capacitatea administrativa slaba și politicile inconsecvente in materie de resurse umane și financiare limiteaza capacitatea institutiilor publice de a elabora și a pune in aplicare politici in mod strategic și coordonat. Ineficientele sunt legate nu numai de slaba profesionalizare, ci și de politizarea și lipsa de responsabilizare a functionarilor publici.

Procesul decizional și legislatia sunt adesea lipsite de previzibilitate și transparenta. Aceasta situatie are un impact de anvergura asupra unei palete largi de aspecte, de la punerea in aplicare a reformelor structurale pana la furnizarea cu succes a unor servicii eficiente și eficace pentru populatie și asigurarea unui mediu de afaceri stabil și favorabil pentru investitori.

Gestionarea resurselor umane este inconsecventa, iar structura organizatorica a administratiei publice este instabila. Administratia publica nu aplica in prezent o abordare uniforma in ceea ce privește gestionarea resurselor umane. Doar 13% din personal sunt functionari publici, sub autoritatea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. Restul personalului, format in general din agenti contractuali, intra sub incidenta normelor generale prevazute in Codul muncii și in legislatia muncii.

Reorganizarile institutionale frecvente (graficul 3.1.1), legate in cele mai multe cazuri de ciclul electoral, precum și utilizarea excesiva a numirilor provizorii in pozitii de conducere au un impact negativ asupra independentei functiei publice, a previzibilitatii procesului decizional și a dezvoltarii carierei functionarilor publici. Creșterile salariale ad-hoc in unele departamente sau sectoare ale administratiei publice au loc fara a fi integrate intr-un plan general de imbunatatire a gestionarii resurselor umane și de abordare a problemelor legate de recrutare, evaluare și promovare.

tara1

Ritmul reformei administratiei publice trebuie accelerat in continuare. O strategie privind administratia publica, adoptata in octombrie 2014, vizeaza incurajarea reformei administratiei publice in cinci domenii: politicile publice și reglementarea, reducerea birocratiei, resursele umane, serviciile publice și administratia publica locala. Punerea in aplicare a acesteia necesita o vointa politica puternica, insa reforma nu a reprezentat o prioritate in 2015.

O platforma a administratiei publice creata cu sprijinul Comisiei Europene vizeaza reunirea tuturor partilor interesate relevante cu scopul de a accelera punerea in aplicare corespunzatoare a strategiei. Romania iși propune sa amelioreze previzibilitatea și transparenta administratiei publice prin adoptarea recenta a unor noi mecanisme pentru imbunatatirea și coordonarea procesului decizional la nivelul guvernului și pentru consultarea societatii civile, inclusiv prin crearea unui minister dedicat acestor aspecte. Printre noile prioritati ale guvernului pentru imbunatatirea gestionarii resurselor umane se numara o strategie prind functionarii publici, strans legata de revizuirea legii salarizarii unitare.

Coruptie extinsa

Coruptia persista la toate nivelurile administratiei publice. Coruptia exista in multe sectoare economice și implica functionari publici numiti și aleși de la toate nivelurile administratiei publice, precum și functionari și angajati ai institutiilor publice. Acest lucru este confirmat de numarul record de anchete și condamnari penale pentru fapte de coruptie. Prevenirea coruptiei in cadrul administratiei publice a fost una dintre prioritatile-cheie ale strategiei nationale anticoruptie pentru perioada 2012-2015. Evaluarea strategiei arata ca s-au realizat unele progrese in ceea ce privește instituirea unor masuri de prevenire a coruptiei la nivelul administratiei nationale. Cu toate acestea, concluzia evaluarii este ca structurile administratiei locale sunt in urma in ceea ce privește dezvoltarea capacitatii necesare pentru a preveni coruptia in mod eficace. Guvernul iși propune sa extinda strategia, care va include masuri suplimentare de remediere a deficientelor identificate in cursul evaluarii.

Se așteapta ca reorganizarea in curs a sistemului de achizitii publice sa sporeasca transparenta și eficienta acestuia. In iulie 2015, cu sprijinul Comisiei, autoritatile au adoptat o strategie speciala și un plan de actiune pentru punerea in aplicare a acesteia care vizeaza abordarea holistica a deficientelor din sistemul de achizitii publice. O noua Agentie Nationala pentru Achizitii Publice a fost creata in subordinea Ministerului Finantelor.

tara2

Sunt necesare eforturi suplimentare astfel incat sa se rationalizeze cadrul institutional prea fragmentat, sa se elimine suprapunerea competentelor, imbunatatind totodata controlul și echilibrul institutional, sa se ofere o dimensiune strategica a politicii de achizitii publice și sa se amelioreze capacitatea administrativa a achizitorilor publici și calitatea concurentei in domeniul achizitiilor publice. Aceste deficiente reprezinta un obstacol in calea investitiilor publice cu valoare adaugata și sunt sursa corectiilor financiare substantiale și a ratei scazute de absorbtie a fondurilor UE.

Achizitiile publice raman extrem de vulnerabile la coruptie. In opinia a peste jumatate din intreprinderile care au participat la o procedura de achizitii publice in ultimii trei ani, coruptia le-a impiedicat sa caștige o licitatie publica sau un contract de achizitii publice. Caietele de sarcini concepute special pentru un anumit ofertant (59%) sau neclare (54%), conflictele de interese in evaluarea ofertelor (53%) și intelegerile intre ofertanti (57%) sunt mentionate printre cele mai raspandite practici de coruptie in domeniul achizitiilor publice. Mita și comisioanele ilegale (58 %) și finantarea partidelor politice (39%) in schimbul obtinerii de contracte de achizitii publice sau al influentei asupra procesului de elaborare a politicilor sunt, de asemenea, percepute ca fiind raspandite pe scara larga.

Utilizarea serviciilor de e-guvernare este cea mai scazuta din UE

Solutiile de e-guvernare pentru imbunatatirea eficientei administratiei publice sunt slab dezvoltate. In Romania, utilizarea serviciilor de e-guvernare este cea mai scazuta din UE. In 2015, numai 8 % dintre utilizatorii de internet din Romania au trimis formulare online administratiei publice in comparatie cu media UE de 32%. Digitalizarea administratiei publice a fost lenta și fragmentata, iar nivelul de sofisticare a serviciilor publice online necesita imbunatatiri.

De exemplu, in medie, numai 54 % din etapele unei interactiuni standard cu administratia publica pot fi realizate in intregime online, in comparatie cu media UE de 81% . Punctul de contact unic este greu de utilizat, iar un numar important de proceduri administrative nu pot fi realizate online. In 2013, numai 65% dintre IMM-uri au interactionat online cu autoritatile, in comparatie cu media UE de 88%, și numai 5,8% din cetatenii cu varsta cuprinsa intre 16 și 74 de ani au utilizat servicii de e-guvernare. Un semnal pozitiv este faptul ca noul guvern a inscris printre prioritatile sale sprijinirea interoperabilitatii la nivel national și oferirea unor servicii digitale mai bune.