UE a pemis Cehiei utilizarea de acid fosforic, fosfați, difosfați, trifosfați și polifosfați (E 338-452) în anumite preparate tradiționale din carne

La 11 mai 2015, Republica Cehă a înaintat o cerere de autorizare pentru utilizarea de acid fosforic, fosfați, difosfați, trifosfați și polifosfați ca stabilizator în următoarele preparate cehești din carne: Bílá klobása, Vinná klobása, Sváteční klobása și Syrová klobása.

0
308

În 22 mai 2017, a apărut REGULAMENTUL (UE) 2017/871 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea de acid fosforic, fosfați, difosfați, trifosfați și polifosfați (E 338-452) în anumite preparate din carne.

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 prevede o listă a Uniunii conținând aditivii alimentari aprobați spre utilizare în produsele alimentare și condițiile de utilizare a acestor aditivi. Această listă poate fi actualizată în conformitate cu procedura comună menționată la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (2), fie la inițiativa Comisiei, fie în urma unei cereri.

La 11 mai 2015, Republica Cehă a înaintat o cerere de autorizare pentru utilizarea de acid fosforic, fosfați, difosfați, trifosfați și polifosfați (denumiți în continuare „fosfați”) ca stabilizator în următoarele preparate cehești din carne: Bílá klobása, Vinná klobása, Sváteční klobása și Syrová klobása. Cererea a fost ulterior pusă la dispoziția statelor membre în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008.

Utilizarea fosfaților este necesară pentru a menține starea fizico-chimică și pentru a crește capacitatea de legare a unor preparate din carne cum ar fi Bílá klobása, Vinná klobása, Sváteční klobása și Syrová klobása, în special atunci când sunt introduse pe piață într-un ambalaj cu atmosferă protectoare și cu termen de valabilitate extins. Utilizarea fosfaților ca aditivi alimentari este autorizată pentru o mare varietate de produse alimentare. Siguranța acestora a fost evaluată de Comitetul științific pentru alimentație, care a stabilit doza zilnică maximă tolerabilă de 70 mg/kg greutate corporală, exprimată în fosfor.

Dat fiind că cererea de extindere a utilizării fosfaților se limitează la câteva produse specifice utilizate în mod tradițional, se preconizează că extinderea nu va avea un impact semnificativ asupra expunerii totale la fosfați. Prin urmare, extinderea utilizării aditivilor respectivi constituie o actualizare a listei Uniunii care nu este susceptibilă să aibă un efect asupra sănătății umane, nefiind astfel necesar avizul autorității.

Potrivit solicitantului, necesitatea tehnologică de a utiliza acești aditivi în respectivele preparate cehești din carne este similară cu necesitatea de a-i utiliza în breakfast sausages și Bräte, pentru care utilizarea fosfaților este autorizată în partea E din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 pentru categoria de produse alimentare 08.2: „Preparate din carne, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 853/2004”.

În considerentul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 se prevede că la aprobarea aditivilor alimentari ar trebui să se țină seama și de alți factori relevanți pentru domeniul în cauză, inclusiv, printre altele, de factorii tradiționali. Prin urmare, este oportun să se mențină pe piață anumite produse tradiționale în anumite state membre, cu condiția ca utilizarea aditivilor alimentari în produsele respective să respecte condițiile generale și specifice prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1333/2008.