Un formular asteptat in domeniul preturilor de transfer

0
613
mandat1
formular

Emiterea Deciziei de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate va avea efect pozitiv asupra evitării dublei impuneri (la ambele societăți române, persoane afiliate).

În Monitorul Oficial nr. 973 din data de 29 decembrie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3737/2015 care aprobă modelul și conținutul formularului „Decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate” (Anexa nr.1 a Ordinului nr. 3737/2015). Acesta reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspecție fiscală pentru ajustarea/estimarea venitului sau cheltuielii unei persoane române afiliate participante la o tranzacție, alta decât cea la care organul fiscal a efectuat o inspecție fiscală (Anexa nr. 2 a Ordinului nr. 3737/2015).

Normele metodologice de aplicare a art. 11 din Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 932 din Codul de Procedură Fiscală, republicat, aplicabil până la data de 31 Decembrie 2015, prevedeau deja faptul că, în situația în care, de exemplu, autoritățile fiscale efectuau ajustari ale prețurilor (în sensul creșterii acestora, prin stabilirea de venituri suplimentare) facturate de societatea verificată către o societate afiliată românească, o ajustare în oglindă ar fi trebuit efectuată și la nivelul celeilalte societăți afiliate (în sensul creșterii cheltuielilor înregistrate de aceasta ca urmare a tranzacției ajustate la cealaltă societate afiliată implicată în tranzacție).

Însă, legislația românească nu includea/cuprindea, până la momentul publicării Ordinului nr. 3737/2015 și prevederi referitor la formatul și/sau instrucțiunile de completare a unei astfel de decizii de ajustare, până în prezent, neputându-se efectua astfel de ajustări în oglindă în mod automat.

Ordinul nr. 3737/2015 include și instrucțiunile de completare pentru acest formular nou introdus (Anexa nr. 2 a Ordinului nr. 3737/2015), precum și caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare ale formularului ( Anexa nr. 3 a Ordinului nr. 3737/2015).

formularPrintre prevederile mai importante ale Ordinului nr. 3737/2015 se numără următoarele:

  • Decizia de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate va fi emisă după rămânerea definitivă în sistemul căilor administrative și judiciare de atac a deciziei de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecțiilor fiscale la persoane juridice/deciziei privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale, emisă anterior pentru contribuabilul verificat.
  • În situația în care în cadrul inspecției fiscale s-au efectuat ajustări/estimări pentru tranzacții derulate cu mai multe persoane române afiliate, vor fi emise decizii de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii pentru fiecare persoană română afiliată participantă în parte.
  • Decizia de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate se întocmește de către organul de inspecție fiscală, se avizează de șeful de serviciu și se aprobă de conducătorul structurii de inspecție fiscală.
  • Data comunicării, din formularul „Decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate” reprezintă data când actul administrativ este comunicat contribuabilului/plătitorului român afiliat. Data comunicării este stabilită în funcție de modalitatea de comunicare.

Potrivit Anexei 3 a Ordinului nr. 3737/2015, acest formular se întocmește în 5 exemplare ce vor circula după cum urmează:

  • un exemplar la organul fiscal care a efectuat inspecția fiscală;
  • un exemplar la contribuabilul/plătitorul verificat;
  • un exemplar la organul fiscal cu atribuții de gestiune a declarațiilor și a dosarului fiscal al contribuabilului/plătitorului verificat;
  • un exemplar la contribuabilul/plătitorul afiliat, participant la tranzacție, altul decât cel la care s-a efectuat inspecția fiscală;
  • un exemplar la organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor datorate de persoana română afiliată, participantă la tranzacție, alta decât cea la care s-a efectuat inspecția fiscală.