UE a autorizat introducerea pe piata a fenil-capsaicinei ca aliment nou

0
44

A fost adoptat REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2019/1976 AL COMISIEI din 25 noiembrie 2019, de autorizare a introducerii pe piata a fenil-capsaicinei ca aliment nou in temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European si al Consiliului si de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei.

Fenil-capsaicina, cu specificatiile din anexa la regulamentul adoptat, se include in lista cu alimentele noi autorizate a Uniunii, stabilita in Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2017/2470.

Pentru o perioada de cinci ani de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, numai solicitantul – societatea aXichem AB, cu sediul in Södergatan 26, SE 211 34, Malmö, Suedia, este autorizat sa introduca pe piata Uniunii alimentul nou mentionat la alineatul (1), cu exceptia cazului in care un solicitant ulterior obtine autorizatia pentru alimentul nou fara a face trimitere la datele protejate in temeiul articolului 2 sau cu acordul societatii aXichem AB.

Studiile si rapoartele cuprinse in dosarul de cerere, pe baza carora autoritatea a evaluat alimentul nou mentionat la articolul 1 si despre care solicitantul sustine ca indeplinesc cerintele prevazute la articolul 26 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2283, nu pot fi utilizate in favoarea unui solicitant ulterior pe o perioada de cinci ani de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament fara acordul societatii aXichem AB.

Fenil-capsaicina (N-[(4-hidroxi-3-metoxifenil)metil]-7-fenilhept-6-inamida, C21H23NO3, nr. CAS: 848127-67-3), este sintetizata chimic prin intermediul unui proces de sinteza in doua etape, care consta, intr-o prima etapa, in productia acidului acetilenic intermediar prin reactia fenilacetilenei cu un derivat al acidului carboxilic si, intr-o a doua etapa, intr-o serie de reactii ale acidului acetilenic intermediar cu un derivat al vanililaminei pentru a produce fenil-capsaicina.

Regulamentul si anexa sa pot fi consultate la pagina web https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1979&from=EN