Home Actualitate Ce au descoperit inspectorii ANSVSA în luna august

Ce au descoperit inspectorii ANSVSA în luna august

0

Inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor (ANSVSA) aplicat 185 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 766.200 de lei, ca urmare a controalelor efectuate pe parcursul lunii august la producătorii din industria de morărit, panificație, patiserie, dar și de alte alimente, băuturi răcoritoare și alcoolice și unități de depozitare (alimentare, semințe, legume-fructe).

Potrivit unui comunicat de presă emis de autoritate, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au efectuat un număr de 10.248 de controale în unităţile din industria agroalimentară.

„Controalele au fost efectuate la nivel național și au vizat aspecte privind respectarea de către operatorii alimentari a condiţiilor de înregistrare, autorizare și funcționare a unităților, a modului de întreținere și igienizare a spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, a condițiilor de prelucrare și de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, a cerințelor de trasabilitate și a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului (sistemul HACCP)”, se arată în comunicat.

Ca urmare a neregulilor constatate și încălcării prevederilor legislației în domeniul siguranței alimentelor au fost dispuse măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate și s-au aplicat 185 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 766.200 de lei. Sancțiunile contravenționale sunt acordate în momentul în care deficiențele constatate inițial nu au fost remediate în intervalul de timp stabilit sau pun în pericol sănătatea consumatorilor.

Dintre neconformitățile constatate, enumerăm:

 • neconformităţi privind respectarea bunelor practici de igienă și fabricație cum ar fi:
  neîntreținerea igienică a spațiilor de depozitare, întreținerea necorespunzătoare a spațiilor tehnologice de producție – lipsa sursă de apă și grup sanitar, iluminare neprotejată, neasigurarea stocurilor corespunzătoare de substanțe destinate operațiunilor de dezinfecție, neefectuarea operațiunilor de DDD în condițiile legislației specifice domeniului alimentar;
 • neconformităţi privind monitorizarea și implementarea procedurilor bazate pe principiile
  HACCP;
 • neconformităţi legate de asigurarea trasabilității și conformității produselor alimentare
  (etichetare, buletine analiză cu rezultate nesatisfăcătoare, vânzarea produselor cu termen de valabilitate expirat);
 • neconformităţi privind întreținerea și igiena echipamentului de protecție sanitară a
  personalului muncitor și/sau legate de atestarea stării de sănătate a acestuia;
 • alte tipuri de neconformități (desfășurarea de activități neînregistrate sanitar-veterinar și
  pentru siguranța alimentelor, refuzul operatorului economic de a permite accesul în unitate a organelor de control, nu au fost aplicate măsuri de prevenire a contaminării şi răspândirii virusului SARS-CoV-2, nu există evidenţe în ceea ce priveşte triajul epidemiologic şi registrul clienţilor).

Sursa: ANSVSA

Skip to toolbar