Au fost stabilite nivelurile maxime de acid cianhidric în sâmburii de caise

0
531

A fost adoptat REGULAMENTUL (UE) 2017/1237 AL COMISIEI din 7 iulie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime de acid cianhidric în sâmburi de caise neprelucrați, întregi, măcinați, zdrobiți, sparți sau tocați introduși pe piață pentru consumatorul final.

Grupul științific pentru contaminanții din lanțul alimentar (CONTAM) din cadrul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a adoptat un aviz științific privind riscurile de sănătate acute legate de prezența glicozidelor cianogenice în sâmburii de caise în state brută și în produsele derivate din sâmburi de caise. Pentru evaluarea riscurilor asociate prezenței glicozidelor cianogenice în sâmburii de caise neprelucrați, întregi, măcinați, zdrobiți, sparți sau tocați, Grupul CONTAM a indicat o doză acută de referință (DAR) de 20 µg/kg greutate corporală. Luând în considerare nivelurile raportate de glicozide cianogenice din sâmburii de caise neprelucrați, doza acută de referință (DAR) ar fi depășită deja prin consumul a doar un număr foarte restrâns de sâmburi de caise neprelucrați.

Termenul „sâmburi de caise în state brută și produse derivate din sâmburi de caise” menționat în avizul științific se referă la aceleași produse ca și termenul „sâmburi de caise neprelucrați, întregi, măcinați, zdrobiți, sparți sau tocați” menționat în prezentul regulament. Amigdalina este principala glicozidă cianogenică din sâmburii de caise neprelucrați și este degradată în acid cianhidric (cianură) prin mestecare. Acidul cianhidric (cianura) este foarte toxic pentru om. Pentru evaluarea riscurilor asociate prezenței glicozidelor cianogenice în sâmburii de caise neprelucrați, întregi, măcinați, zdrobiți, sparți sau tocați.

Având în vedere piața foarte fragmentată a sâmburilor de caise neprelucrați și posibilele riscuri acute pentru sănătatea publică, ar trebui să se prevadă ca operatorul să garanteze faptul că toți sâmburii de caise neprelucrați, întregi, măcinați, zdrobiți, sparți sau tocați introduși pe piață pentru consumatorul final respectă nivelul maxim stabilit de EFSA.

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei stabilește niveluri maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare.