Consiliul de Mediu al UE a discutat despre mai multe modificări ale legislației în domeniu

Printre subiecte s-au numărat și propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare și completare a Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor

0
140

Pe 19 iunie, la Luxemburg, a avut loc reuniunea Consiliului de Mediu al Uniunii Europene. Consiliul este principalul organism de decizie al U.E. și are rolul de a supraveghea dezvoltarea durabilă armonioasă și echilibrată a activităților economice și sociale cu respectarea legislației și standardelor pentru protecția mediului.

Printre subiectele aflate pe agenda acestui Consiliu de Mediu s-au aflat:

– propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului referitor la țintele obligatorii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de către Statele Membre în perioada 2012-2030 pentru o Uniune a Energiei rezilientă și pentru îndeplinirea angajamentelor și Acordul de la Paris și de modificare și completare a Regulamentului nr. 252/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind mecanismul de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice;

– propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind includerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din utilizarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul privind energia și clima 2030 și de modificare și completare a Regulamentului nr. 252/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind mecanismul de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice;

– proiect de concluzii ale Consiliului privind Planul de Acțiune al UE pentru natură, cetățeni și economie.

De asemenea, printre subiecte s-au numărat și propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare și completare a Directivelor 2000/53/CE privind vehiculele uzate, 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile din baterii și acumulatori și 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice precum și propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare și completare a Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor.