Actualitate Noi cerințe administrative și științifice aplicabile cererilor privind alimentele...

Noi cerințe administrative și științifice aplicabile cererilor privind alimentele noi, aplicabile de la 27 martie 2021

-

A fost adoptat REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1772 AL COMISIEI din 26 noiembrie 2020, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2469 de stabilire a cerințelor administrative și științifice aplicabile cererilor menționate la articolul 10 din Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi.

Conform Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1772 al Comisiei din 26 noiembrie 2020, articolele 3, 4, 6 și 7 și Anexele I și II din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2469 se modifică și vor avea următoarea formă:

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Cererea cuprinde următoarele:

(a) o scrisoare de însoțire;

(b) un dosar tehnic;

(c) un rezumat al dosarului.

Înainte de adoptarea formatelor de date standard în temeiul articolului 39f din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, cererea se depune prin sistemul de transmitere electronică furnizat de Comisie, într-un format electronic care permite descărcarea, tipărirea și căutarea documentelor. După adoptarea formatelor de date standard în temeiul articolului 39f din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, cererea se depune prin sistemul de transmitere electronică furnizat de Comisie, în conformitate cu formatele de date standard respective.”;

(b) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Pe lângă informațiile menționate la articolul 10 alineatul (2) literele (a), (b) și (e) din Regulamentul (UE) 2015/2283, rezumatul dosarului menționat la alineatul (1) litera (c) din prezentul articol prezintă motivele pentru care utilizarea alimentului nou respectă condițiile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul (UE) 2015/2283. Rezumatul dosarului nu conține nicio informație care face obiectul unei cereri de aplicare a tratamentului confidențial în temeiul articolului 23 din Regulamentul (UE) 2015/2283 și al articolului 39a din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.”

Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4 Cerințele referitoare la datele administrative

Pe lângă informațiile prevăzute la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2283, cererea include următoarele date administrative:

(a) numele producătorului (producătorilor) alimentului nou, în cazul în care este diferit de cel al solicitantului, adresa și datele de contact;

(b) numele, adresa și datele de contact ale persoanei responsabile cu dosarul, care este autorizată să comunice cu Comisia și cu autoritatea în numele solicitantului;

(c) data depunerii dosarului;

(d) cuprinsul dosarului;

(e) o listă detaliată a documentelor anexate la dosar, inclusiv trimiterile la titluri, volume și pagini;

(f) în cazul în care solicitantul depune, în conformitate cu articolul 23 din Regulamentul (UE) 2015/2283, o cerere de a trata drept confidențiale anumite părți din informațiile incluse în dosar, inclusiv informațiile suplimentare, o listă a părților care urmează să fie tratate drept confidențiale, însoțită de o justificare verificabilă care demonstrează modul în care divulgarea acestor informații ar putea prejudicia în mod semnificativ interesele solicitantului;

(g) atunci când procesul de producție conține date confidențiale, un rezumat neconfidențial al procesului de producție;

(h) informații și explicații incluse separat care să demonstreze existența dreptului solicitantului de a face trimiteri la dovezi sau date științifice care fac obiectul unui drept de proprietate, în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (UE) 2015/2283;

(i) o listă a studiilor prezentate în sprijinul cererii, inclusiv informații care demonstrează respectarea articolului 32b din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.”

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6 Verificarea valabilității unei cereri

(1) După primirea unei cereri, Comisia verifică imediat dacă cererea intră sub incidența Regulamentului (UE) 2015/2283 și dacă îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 10 alineatul (2) din regulamentul respectiv, la articolele 3-5 din prezentul regulament și la articolul 32b din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

(2) Comisia poate consulta autoritatea cu privire la îndeplinirea de către cererea respectivă a cerințelor pertinente menționate la alineatul (1). Autoritatea furnizează Comisiei avizul său în termen de 30 de zile lucrătoare.

(3) Comisia poate cere informații suplimentare de la solicitant cu privire la valabilitatea cererii și îi poate comunica acestuia termenul limită pentru prezentarea informațiilor respective.

(4) Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol și fără a aduce atingere articolului 10 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2283 și articolului 32b alineatele (4) și (5) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, o cerere poate fi considerată valabilă chiar dacă nu conține toate elementele prevăzute la articolele 3-5 din prezentul regulament, cu condiția ca solicitantul să fi prezentat justificări corespunzătoare pentru fiecare element care lipsește.

(5) Comisia informează solicitantul, statele membre și autoritatea dacă cererea este considerată valabilă sau nu. Dacă cererea nu este considerată valabilă, Comisia indică motivele acestei constatări.”

La articolul 7 alineatul (1), se adaugă următoarea literă (n):

„(n) rezultatele consultărilor efectuate în cursul procesului de evaluare a riscurilor, în conformitate cu articolul 32c alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.”

Anexa I se înlocuiește în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Anexa II se elimină.

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică de la 27 martie 2021, precum și cererilor înaintate Comisiei de la data respectivă. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.


Sursa: https://eur-lex.europa.eu/

Din aceiasi categorie

Cercetări și descoperiri de top din 2020

În ciuda tuturor condițiilor mai puțin obișnuite ale lui 2020, anul trecut putem spune că „și-a luat” partea echitabilă de descoperiri inovatoare. Iată o...

EFSA face apel pentru acordarea de asistență științifică și tehnică

Toți partenerii naționali ce activează în domeniile de referință ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor (EFSA) sunt invitați să...

Potentiala capacitatea a virusului SARS-CoV-2 de a supravietui pe suprafete impune necesitatea testarii

Consecutiv identificării SARS-CoV-2 în decembrie 2019 (la acel moment identificat drept 2019-nCoV), s-a evidenţiat o capacitate ridicată a acestuia...

Brandul Topoloveni, reconfirmat în 2020 prin două recunoaşteri importante ale notorietăţii şi calităţii produselor

Brandul Topoloveni a fost consolidat şi reconfirmat în 2020 prin două recunoaşteri importante ale notorietăţii sale şi ale calităţii...
- Advertisement -

Nu există dovezi potrivit cărora virusul Sars-Cov-2 s-ar transmite prin consumul de alimente, respectiv prin paine

Avand in vedere aparitia in spatiul public si difuzarea de catre mai multe televiziuni din Romania si pe pagina...

Olam Coffee creează un nou fruct din cascara reciclată

Olam Coffee, o filială a Olam Food Ingredients, a dezvoltat o gamă de produse de superfructe noi folosind cascara...

Stirile ultimelor 7 zile

EFSA face apel pentru acordarea de asistență științifică și tehnică

Toți partenerii naționali ce activează în domeniile de referință...

Cele mai bune inovații din ambalare, din 2020

Pe măsură ce jucătorii din industria alimentelor și băuturilor...
- Advertisement -

Alte stiri de actualitateNEWS
RO.aliment va recomanda

Skip to toolbar