8.4 C
Bucharest
Wednesday, April 14, 2021
Actualitate Noi cerințe administrative și științifice aplicabile cererilor privind alimentele...

Noi cerințe administrative și științifice aplicabile cererilor privind alimentele noi, aplicabile de la 27 martie 2021

-

A fost adoptat REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1772 AL COMISIEI din 26 noiembrie 2020, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2469 de stabilire a cerințelor administrative și științifice aplicabile cererilor menționate la articolul 10 din Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi.

Conform Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1772 al Comisiei din 26 noiembrie 2020, articolele 3, 4, 6 și 7 și Anexele I și II din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2469 se modifică și vor avea următoarea formă:

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Cererea cuprinde următoarele:

(a) o scrisoare de însoțire;

(b) un dosar tehnic;

(c) un rezumat al dosarului.

Înainte de adoptarea formatelor de date standard în temeiul articolului 39f din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, cererea se depune prin sistemul de transmitere electronică furnizat de Comisie, într-un format electronic care permite descărcarea, tipărirea și căutarea documentelor. După adoptarea formatelor de date standard în temeiul articolului 39f din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, cererea se depune prin sistemul de transmitere electronică furnizat de Comisie, în conformitate cu formatele de date standard respective.”;

(b) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Pe lângă informațiile menționate la articolul 10 alineatul (2) literele (a), (b) și (e) din Regulamentul (UE) 2015/2283, rezumatul dosarului menționat la alineatul (1) litera (c) din prezentul articol prezintă motivele pentru care utilizarea alimentului nou respectă condițiile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul (UE) 2015/2283. Rezumatul dosarului nu conține nicio informație care face obiectul unei cereri de aplicare a tratamentului confidențial în temeiul articolului 23 din Regulamentul (UE) 2015/2283 și al articolului 39a din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.”

Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4 Cerințele referitoare la datele administrative

Pe lângă informațiile prevăzute la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2283, cererea include următoarele date administrative:

(a) numele producătorului (producătorilor) alimentului nou, în cazul în care este diferit de cel al solicitantului, adresa și datele de contact;

(b) numele, adresa și datele de contact ale persoanei responsabile cu dosarul, care este autorizată să comunice cu Comisia și cu autoritatea în numele solicitantului;

(c) data depunerii dosarului;

(d) cuprinsul dosarului;

(e) o listă detaliată a documentelor anexate la dosar, inclusiv trimiterile la titluri, volume și pagini;

(f) în cazul în care solicitantul depune, în conformitate cu articolul 23 din Regulamentul (UE) 2015/2283, o cerere de a trata drept confidențiale anumite părți din informațiile incluse în dosar, inclusiv informațiile suplimentare, o listă a părților care urmează să fie tratate drept confidențiale, însoțită de o justificare verificabilă care demonstrează modul în care divulgarea acestor informații ar putea prejudicia în mod semnificativ interesele solicitantului;

(g) atunci când procesul de producție conține date confidențiale, un rezumat neconfidențial al procesului de producție;

(h) informații și explicații incluse separat care să demonstreze existența dreptului solicitantului de a face trimiteri la dovezi sau date științifice care fac obiectul unui drept de proprietate, în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (UE) 2015/2283;

(i) o listă a studiilor prezentate în sprijinul cererii, inclusiv informații care demonstrează respectarea articolului 32b din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.”

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6 Verificarea valabilității unei cereri

(1) După primirea unei cereri, Comisia verifică imediat dacă cererea intră sub incidența Regulamentului (UE) 2015/2283 și dacă îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 10 alineatul (2) din regulamentul respectiv, la articolele 3-5 din prezentul regulament și la articolul 32b din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

(2) Comisia poate consulta autoritatea cu privire la îndeplinirea de către cererea respectivă a cerințelor pertinente menționate la alineatul (1). Autoritatea furnizează Comisiei avizul său în termen de 30 de zile lucrătoare.

(3) Comisia poate cere informații suplimentare de la solicitant cu privire la valabilitatea cererii și îi poate comunica acestuia termenul limită pentru prezentarea informațiilor respective.

(4) Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol și fără a aduce atingere articolului 10 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2283 și articolului 32b alineatele (4) și (5) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, o cerere poate fi considerată valabilă chiar dacă nu conține toate elementele prevăzute la articolele 3-5 din prezentul regulament, cu condiția ca solicitantul să fi prezentat justificări corespunzătoare pentru fiecare element care lipsește.

(5) Comisia informează solicitantul, statele membre și autoritatea dacă cererea este considerată valabilă sau nu. Dacă cererea nu este considerată valabilă, Comisia indică motivele acestei constatări.”

La articolul 7 alineatul (1), se adaugă următoarea literă (n):

„(n) rezultatele consultărilor efectuate în cursul procesului de evaluare a riscurilor, în conformitate cu articolul 32c alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.”

Anexa I se înlocuiește în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Anexa II se elimină.

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică de la 27 martie 2021, precum și cererilor înaintate Comisiei de la data respectivă. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.


Sursa: https://eur-lex.europa.eu/

DIN ACTUALITATE

Salamul de Sibiu IGP pune România pe harta europeană culinară

București – 7 aprilie 2021: Asociația Producătorilor de Salam de Sibiu a promovat celebrul produs din carne apreciat la nivel european, prin mai multe activități...

Alimentele „procesate” nu sunt în mod inerent nesănătoase: „Aceste concepte trebuie disociate”

Sistemele actuale de clasificare a alimentelor sunt confuze și pot induce în eroare în cazul alimentelor „procesate”, susține un nou studiu. „Este prea simplist...

291 de sancțiuni contravenționale aplicate de ANSVSA în martie

Inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au aplicat 291 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1.705.600 de lei, în urma controalelor efectuate...

Din aceiasi categorie

Altopack și Halodi Robotics au format un parteneriat pentru a dezvolta un robot pentru ambalare

Compania italiană de ambalare Altopack s-a alăturat echipei Halodi Robotics pentru a dezvolta un robot care poate alimenta cu...

Salamul de Sibiu IGP pune România pe harta europeană culinară

București – 7 aprilie 2021: Asociația Producătorilor de Salam de Sibiu a promovat celebrul produs din carne apreciat la nivel...

GRILL SAVOURY – Gustul savorii autentice la grătar

În aceste zile, mâncarea bună este cea care aduce oamenii aproape, cea care unește prietenii, motiv de socializare și...

Ursus Breweries le numește pe Iulia Andreșoiu și pe Gabriela Crețu în echipa executivă a companiei

Ursus Breweries anunță schimbări în echipa executivă a companiei, având doi noi Vicepreședinți pentru echipele de Marketing și Vânzări. Astfel,...
- Advertisement -

Stirile ultimelor 7 zile

Salamul de Sibiu IGP pune România pe harta europeană culinară

București – 7 aprilie 2021: Asociația Producătorilor de Salam de...

291 de sancțiuni contravenționale aplicate de ANSVSA în martie

Inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au aplicat...

Afaceri care miros a faliment în Marea Britanie, după Brexit

În Marea Britanie, pescarii se chinuiesc să supraviețuiască după...

Conferinte si Webinarii RO.aliment

Nutriția oncologică pas cu pas

Evoluția rapidă a tehnologiei în ultimii ani a schimbat dinamica conversațiilor dintre pacienții oncologici și medici. Amedeo Grigorean, medic...

48% dintre consumatori consideră că ar putea avea un sistem imunitar mai bun

Un studiu efectuat de FMCG GURUS a relevat că 48% dintre consumatori sunt de părere că ar putea avea...

Maratonului de Nutriție, Nutrienți și Sănătate 2021 o editie de succes!

Cea de-a treia ediție a Maratonului de Nutriție, Nutrienți și Sănătate s-a desfășurat online, anul acesta, în perioada 24...

Reminder:🔔Pe 30 martie 2021 aflați de la Dr. Trif Dorin cum vă puteți proteja muncitorii!

Ansell vă invită în data de 30 Martie 2021, la webinarul cu tema ''Este ergonomia o temă actuală în...

Prinde discuțiile avizate despre nutriție, nutrienți și sănătate | Ultimele ore de înscrieri

În doar o zi începe Maratonul de Nutriție, Nutrienți și Sănătate, 12 ore de discuții avizate, moderate de specialiști...

AMR 2 zile | Recunoașterea reciprocă a suplimentelor alimentare & noul regulament de siguranță pentru producția de suplimente

Tatiana Onisei, CS II Șef SNPMAPS, în cadrul Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București, va...

Probioticele > importanța pentru sănătate, provocări tehnologice și legislative în punerea lor pe piață

Pe 24 martie 2021, Bianca Tihăuan, cercetător științific Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București, va...

Ivermectina > de la antiparazitar la antiviral!? Explicații de la prof. dr. Dumitru Militaru

Prof. dr. Dumitru Militaru va prezenta informații corecte, relevante și clarificatoare despre ivermectină - un medicament ce a ținut...
Zona rezervata bannerelor publicitare

Alte stiri din aceiasi categorieNEWS
RO.aliment va recomanda

Skip to toolbar