Producătorii care investesc în energie regenerabilă pot beneficia de două noi scheme de sprijin

0
275

Aproximativ 90 de societăți care investesc în domeniul producerii de energie din biomasă, biogaz și energie geotermală sau în cogenerare de înaltă eficiență pe bază de gaz natural, biomasă și gaze reziduale pot beneficia de două noi scheme de sprijin în valoare cumulată de 182 milioane euro. Ajutorul nerambursabil maxim pentru un proiect, în ambele scheme, este de 15 milioane de euro.

În Monitorul Oficial nr. 265 din 14 aprilie 2017 au fost publicate două acte normative prin care se vor acordă finanțări nerambursabile în cuantum total de aproximativ 182 de milioane de euro în domeniul producerii de energie. Este vorba despre Hotărârea de Guvern nr. 215/14.04.2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficientă (HG 215/2017) și de Hotărârea de Guvern nr. 216/14.04.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de stat având că obiectiv sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile mai puțin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermala (HG 216/2017).

Schemele sunt puse la dispoziția unui număr estimat de 90 de operatori economici care vor investi în domeniul producerii de energie din biomasă, biogaz și energie geotermală sau în cogenerare de înaltă eficiență pe bază de gaz natural, biomasă și gaze reziduale. Ajutorul care se poate obține per proiect este de până la 15 milioane de euro.

Schema de ajutor pentru sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din biomasă, biogaz și energie geotermală are că scop atragerea de investiții prin producerea de energie electrică și termică din anumite surse de energie regenerabilă insuficient valorificate până în acest moment. Astfel, pot beneficia de ajutor de stat proiectele care propun că acțiuni: (a) realizarea și/sau modernizarea capacităților de producție a energiei electrice și/sau termice din biomasă și biogas, sau (b) realizarea și/sau modernizarea capacităților de producție a energiei termice din apă geotermală.

scheme_de_sprijin2Beneficiarii acestei scheme pot fi producătorii de energie electrică și/sau termică din biomasă și/sau biogaz, producătorii de energie termică din apă geotermală și unitățile administrativ teritoriale/subdiviziunile administrative-teritoriale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară care realizează sau modernizează instalații ce produc energie electrică și/sau termică din biomasă și/sau biogaz, inclusiv în cogenerare.

Proiectele eligibile sunt acele proiecte care implică instalații noi de producere sau modernizări ale celor existente, care nu au beneficiat de finanțări similare în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare. Sunt excluse proiectele implementate în zona București – Ilfov.

Măsura de sprijin pentru realizarea de investiții constă în alocarea unei finanțări nerambursabile din fonduri naționale și comunitare, până la 45% din valoarea costurilor eligibile, dar nu mai mult de 15.000.000 euro. Procentul poate fi majorat cu până la 80% în funcție de zona unde se localizează investiția și de dimensiunea întreprinderii. În toate cazurile, diferența trebuie acoperită de beneficiar, fie din surse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public.

Durata schemei este până la 31 decembrie 2020, cu condiția demarării lucrărilor ulterior aprobării eligibilității proiectului. Data limită de implementare a proiectelor este 31 decembrie 2023.

Schema de ajutor pentru sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență este o schemă de ajutor de stat aprobată prin HG 215/2017 care se referă la proiectele, de maxim 8MWe, care propun ca acțiuni: (a) realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficiență pe gaz natural sau biomasă la nivelul întreprinderilor, și (b) realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de întreprinderilor.

Scopul măsurii este acela de a sprijini realizarea sau renovarea centralelor în cogenerare care vor asigura autoconsumul unei părți semnificative din energia produsă în cadrul proceselor industriale proprii.

scheme_de_sprijin3Beneficiari sunt operatorii din industrie/administratorul unui parc industrial sau distribuitorul de energie termică al unui parc industrial cu consumuri energetice de peste 200 tep/an, care pot dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000-5.000 h/an și care necesită simultan o cantitate suficientă de energie electrică ce poate fi asigurată de grupuri de cogenerare. Numărul estimat de beneficiari este de 50 de întreprinderi.

Proiectele eligibile sunt cele care implică realizarea și/sau modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficiență care nu au beneficiat de finanțări similare în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare. Sunt excluse proiectele implementate în zona București – Ilfov.

Măsura de sprijin pentru realizarea de investiții constă în alocarea unei finanțări nerambursabile din fonduri naționale și comunitare, până la 45% din valoarea costurilor eligibile, dar nu mai mult de 15.000.000 euro. Procentul poate fi majorat cu până la 80% în funcție de zonă unde se localizează investiția și de dimensiunea întreprinderii. În toate cazurile, diferența trebuie acoperită de beneficiar, fie din surse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public.

Durata schemei este până la 31 decembrie 2020, cu condiția demarării lucrărilor ulterior aprobării eligibilității proiectului. Data limită de implementare a proiectelor este 31 decembrie 2023.