Sectorul asigurarilor auto functioneaza ineficient

0
524

Consiliul Concurenţei a identificat probleme cu impact concurenţial în cadrul sectorului asigurărilor auto.

Impunerea unor tarife exagerate în domeniul RCA lovește industria alimentară în mod indirect, atât pe partea costurilor, cât și pe cea a vânzărilor. Astfel, creșterea costurilor pentru transportatori se răsfrânge în mod evident și în costurile celor din industria alimentară (producători, procesatori, distribuitori, comercianți), în vreme ce, un RCA mai mare pentru populație, în general este de natură să conducă la reducerea veniturilor disponibile pentru cheltuielile din domeniul alimentar (deținătorii de autoturisme vor opta pentru produse alimentare mai ieftine).

Cu privire la evoluţia primelor tarifare în piaţa RCA, Consiliul Concurenţei, pe baza datelor puse la dispoziţie de către ASF şi având în vedere rata inflaţiei, a constatat că: prima tarifară medie pentru persoane fizice a crescut în perioada 2011-2014 cu aproximativ 16%; prima tarifară medie pentru persoane juridice a crescut în perioada 2011-2014 cu aproximativ 29%.

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) susține însă că tarifele RCA încep de la 3.000 euro și trec de 25.000 de euro pentru un camion cu 5 ani vechime și că valoarea costului RCA a crescut cu minim 300% din 2014 până în prezent.
În cadrul investigaţiei sectoriale privind piaţa asigurărilor auto, Consiliul Concurenţei a identificat probleme cu impact concurenţial, determinate de o serie de ineficienţe în funcționarea sectorului asigurărilor auto. Analiza a arătat că se înregistrează creșteri ale barierelor la intrarea pe piaţă, financiare și reputaționale, în cazul asigurărilor auto facultative, în timp ce accesul la canale de distribuție este îngreunat în cazul asigurării de răspundere civilă.

Consiliul Concurenţei a remarcat că are loc o reducere constantă a numărului de societăți de asigurare, atât în segmentul CASCO, cât și în segmentul RCA. Ieșirea ASTRA va accentua tendinţa de creştere a ratei de concentrare, în special în segmentul RCA.

RCA

Există indicii ale unor comportamente inadecvate în rândul societăților de asigurare, unele practici putând crea avantaje competitive artificiale unor societăți: specularea gradului redus de cunoaștere al asiguraților cu privire la drepturile pe care aceștia le au și forțarea unor plăți parțiale ale despăgubirilor; interpretarea de o manieră proprie a condițiilor de producere a accidentului auto, astfel încât să nu despăgubească victima accidentului.

Consiliul Concurenţei a identificat faptul că unii asigurători auto nu evidențiază corect și complet daunele apărute, nu constituie rezerve obligatorii sau nu se reasigură la nivelul corespunzător. Analiza Consiliului Concurenţei a relevat faptul că gradul de cuprindere în asigurare a RCA este relativ redus, iar prejudiciile cauzate de vehiculele neasigurate RCA sunt suportate de șoferii corecți. O altă problemă identificată de Consiliul Concurenţei se referă la nivelul redus de cunoaștere a sistemului bonus-malus (de exemplu, în ceea ce privește posibilitatea de transfer a clasei bonusmalus pentru un vehicul nou dobândit).

Unele practici adoptate de societățile de asigurare și unitățile de reparații auto afectează negativ interesele consumatorilor, de exemplu prin folosirea unor piese de schimb de calitate inferioară sau prin întârzierea plății reparației efectuate.

Consiliul Concurenţei a făcut o serie de recomandări menite a corecta unele din deficienţele menţionate. Astfel, societățile de asigurare autorizate să practice asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule ar trebui să evalueze mai precis riscul de daună. Aceasta s-ar putea face prin adoptarea de noi criterii tarifare (de exemplu, vechimea permisului de conducere și puterea motorului), dar și prin implementarea unor segmentări mai fine pentru criteriile tarifare deja utilizate (de exemplu, în ceea ce privește vârsta persoanei asigurate). ASF ar putea ca, împreună cu Asociația Română de Actuariat (ARA), să recomande modele de referință asigurătorilor RCA. Altă recomandare vizează extinderea asigurării de răspundere civilă și transformarea într-un produs hibrid, aflat la granița dintre asigurările RCA și CASCO, prin acoperirea de riscuri suplimentare și includerea unor servicii conexe din partea societăților de asigurare.

Consiliul Concurenţei recomandă de asemenea, ASF să continue eforturile depuse în sensul modificării modului curent de emitere a poliței RCA și apropierea de modelul folosit de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România la emiterea rovinietei; precum și intensificarea eforturilor în popularizarea în rândul asiguraților (și chiar a intermediarilor în asigurări) a sistemului bonus-malus.

În ceea ce priveşte demersul UNSAR privind implementare unui sistem de punctaj pentru fiecare tip de leziune și suferință pricinuită de un accident auto, Consiliul Concurenţei apreciază că implementarea unui astfel de sistem poate crea un punct de referință pentru instanțele de judecată in cazul acordării despăgubirilor morale pentru vătămări corporale și deces.