Comisia a autorizat o nouă mențiune de sănătate pentru lactitol

Începând cu luna mai a acestui an, o nouă mențiune de sănătate se include în lista Uniunii conținând mențiunile permise.

0
326

În urma unei cereri din partea DuPont Nutrition BioSciences ApS, s-a solicitat EFSA să emită un aviz cu privire la relația dintre o mențiune de sănătate referitoare la lactitol și menținerea normală a funcțiilor intestinului, anunță EFSA.

Mențiunea de sănătate propusă de solicitant a fost: „lactitolul contribuie la funcționarea normală a intestinului”.

Începând cu luna mai a acestui an, o nouă mențiune de sănătate se include în lista Uniunii conținând mențiunile permise, astfel cum se prevede la articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006. Respectiva mențiune se referă la substanța lactitol, cu proprietăți laxative.

Mențiunea permisă va suna astfel: „Lactitolul contribuie la funcționarea normală a intestinului prin creșterea frecvenței defecărilor”.

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru suplimentele alimentare care conțin 10 g de lactitol administrate într-o porție zilnică unică cuantificată. Pentru ca mențiunea să poată fi utilizată, acesta trebuie să conțină o informație pentru consumatori în care să se precizeze că efectul benefic se obține prin consumul a 10 g de lactitol într-o singură doza zilnică. Mențiunea nu se utilizează pentru produsele alimentare destinate copiilor.

În temeiul articolului 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, s-a adoptat Regulamentul (UE) nr. 432/2012 al Comisiei, prin care se stabilește o listă cu mențiuni de sănătate permise care pot fi înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor.

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede, că cererile de autorizare a mențiunilor de sănătate pot fi trimise de către operatorii din sectorul alimentar autorității naționale competente a unui stat membru. EFSA națională competentă trebuie să transmită cererile valabile Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), în vederea efectuării unei evaluări științifice, precum și Comisiei și statelor membre în scop informativ.

În urma unei cereri din partea DuPont Nutrition BioSciences ApS, transmisă în temeiul articolului 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, s-a solicitat EFSA să emită un aviz cu privire la relația dintre o mențiune de sănătate referitoare la lactitol și menținerea normală a funcției de defecare [Întrebarea nr. EFSA-Q-2015-00375].

Mențiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: „lactitolul contribuie la funcționarea normală a intestinului”.

La 13 octombrie 2015, Comisia și statele membre au primit avizul științific din partea autorității, care concluziona că, pe baza datelor prezentate, s-a stabilit o relație cauză-efect între consumul de lactitol și menținerea normală a funcției de defecare și că populația-țintă este populația adultă generală. În consecință, o mențiune de sănătate care reflectă această concluzie ar trebui considerată conformă cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 și ar trebui inclusă în lista mențiunilor permise a Uniunii, stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 432/2012.