Termeni si conditii

 • Termeni generali
 • Acest site (denumit generic site sau website) este parte a agentiei SAB UNION MEDIA SRL. Accesarea acestui site ori a oricărei părţi din acest site presupune acordul tacit cu termenii ce urmează. Acordul de utilizare îşi produce efectele între tine şi SAB UNION MEDIA SRL. Acceptarea se consideră tacită şi fără rezerve.
 • SAB UNION MEDIA SRL poate schimba conţinutul site-ului în orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către utilizatori ori către terţe persoane.
 • Continuând să utilizezi site-ul presupune acordul tău tacit şi achiesarea în întregime la termenii şi condiţiile prezentate în cele ce urmează. Utilizarea presupune acceptarea regulilor SAB UNION MEDIA SRL.
 • SAB UNION MEDIA SRLpoate schimba, suspenda sau întrerupe site-ul în orice moment, fără a anunţa în prealabil. SAB UNION MEDIA SRL poate limita accesul la site ori la anumite părţi din site. Totodată, SAB UNION MEDIA SRL poate limita accesul la anumite facilităţi/frame-uri din site, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări şi fără vreo răspundere.
 • Obligaţiile utilizatorilor la înregistrare/abonare
 • Prezenta in site-ul www.roaliment.ro este restricţionata şi condiţionata de procesul de abonare. Pentru a avea acces la pachetele de promovare, utilizatorul trebuie să fie abonat.
 • Pe parcursul procesului de abonare, utilizatorului i se va cere să ofere datele sale de contact. Formularul (formularele) de înregistrare/abonare va conţine informaţii de contact detaliate ale utilizatorului (numele complet, compania, telefonul mobil, adresa de e-mail), care vor fi folosite pentru ca reprezentanţii de vânzări ai SAB UNION MEDIA SRL să poată identifica şi contacta direct utilizatorul, şi pentru ca procesul de abonare să fie cât mai rapid.
 • Pentru a folosi serviciile oferite de www.roaliment.ro, eşti de acord:
 1. să furnizezi date adevărate, exacte şi complete despre tine, aşa cum este cerut de formularul (formularele) de înregistrare 2. să menţii şi să înnoieşti, atunci când situaţia o cere, datele personale, pentru a fi adevărate, exacte şi complete. Dacă vei furniza informaţii care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, SAB UNION MEDIA SRL are dreptul să suspende sau să îţi desfiinţeze contul şi să îţi refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a site-ului. 3. dacă utilizezi alt nume sau o adresă de e-mail care nu îţi aparţine, cererea de înregistrare/abonare va fi ştearsă şi, în cazul unor daune provocate celorlalţi utilizatori, echipei SAB UNION MEDIA SRL sau site-ului, datele tale vor fi oferite Poliţiei şi organelor de anchetă.
 • Colectarea şi folosirea informaţiilor
 • SAB UNION MEDIA SRL este unicul deţinător al informaţiilor colectate de pe acest site. Nu vom vinde, împărţi sau închiria informaţiile unor terţe părţi în alte moduri decât cele aduse la cunoştinţă prin intermediul acestui disclaimer.
 • Anunţarea modificărilor
 • Dacă informaţiile de identificare ale unui utilizator se schimbă sau dacă un utilizator doreşte să renunţe la serviciile www.roaliment.ro, datele personale încredinţate de către utilizator vor fi corectate, actualizate sau eliminate, după caz. Acest lucru poate fi realizat prin intermediul formularului de feedback accesibil după logare.
 • Dacă SAB UNION MEDIA SRL decide să îşi schimbe politica, va afişa aceste schimbări pe pagina principală, astfel încât utilizatorii să fie întotdeauna informaţi cu privire la informaţiile pe care le colectează, cum le utilizează şi în ce circumstanţe le face publice. Dacă SAB UNION MEDIA SRL decide să utilizeze informaţii personale în alte scopuri sau modalităţi decât cele prezentate la momentul în care au fost înregistrate, îi va anunţa pe utilizatori prin intermediul unui e-mail. Utilizatorii vor putea să fie sau nu de acord cu utilizarea informaţiilor în alte scopuri. Informaţiile vor fi utilizate de SAB UNION MEDIA SRL în concordanţă cu politica sub care acestea au fost culese.
 • Opţiunea de dezabonare
 • Dezabonarea de la produsele se face online, trimiţând solicitarea de dezabonare prin intermediul formularului de feedback, accesibil pe site după logare.
 • Securitate
 • SAB UNION MEDIA SRL adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informaţiile personale ale utilizatorilor săi. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline, cât şi online. Formularele de abonare la produsele www.roaliment.ro necesită introducerea unor date personale (de exemplu, numărul de telefon mobil), care vor fi protejate. Toate informaţiile despre utilizatori sunt confidenţiale. Doar angajaţii a căror activitate specifică implică lucrul cu informaţii personale (de exemplu, reprezentanţii departamentelor de vânzări, plăţi sau de serviciu clienţi) au acces la datele de identificare ale utilizatorilor. Serverele pe care sunt stocate informaţiile personale de identificare a utilizatorilor sunt localizate într-un loc securizat.
 • Răspundere juridică. Despăgubiri
 • Conţinutul acestui website, inclusiv ştirile, datele şi alte informaţii, este furnizat de SAB UNION MEDIA SRL şi de către furnizorii săi de conţinut. Acest site furnizează instrumente de informare abonaţilor săi, însă nu oferă niciun fel de sfat şi nici nu face vreo recomandare referitoare la anumite instrumente financiare, investiţii sau produse.
 • SAB UNION MEDIA SRL nu cere clienţilor săi informaţii personale prin intermediul unei corespondenţe nesolicitate de către aceştia. Orice tip de corespondenţă care oferă sfaturi financiare sau orice mesaj nesolicitat care cere divulgarea de informaţii personale trebuie considerat un fals şi raportat către SAB UNION MEDIA SRL prin intermediul formularului de feedback accesibil pe site, după logare.
 • SAB UNION MEDIA SRL şi furnizorii săi de conţinut nu răspund pentru erorile, impreciziile sau întârzierile în furnizarea conţinutului oferit de www.roaliment.ro şi nici pentru orice acţiune care se bazează pe acest conţinut. SAB UNION MEDIA SRL îşi declină orice responsabilitate privind garantarea, explicită sau implicită, a acurateţii conţinutului furnizat de terţi sau a felului în care informaţia serveşte anumitor scopuri.
 • Deşi SAB UNION MEDIA SRL face toate eforturile pentru a obţine informaţii de încredere de la furnizorii săi externi, SAB UNION MEDIA SRL nu garantează acurateţea informaţiilor furnizate de către aceştia.
 • Fiecare utilizator al www.roaliment.ro este de acord ca, la cererea SAB UNION MEDIA SRL, să exonereze de răspundere www.roaliment.ro şi SAB UNION MEDIA SRL pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare şi să acopere cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor din prezentul document.

Persoanele fizice sau juridice responsabile de încălcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislaţiei în vigoare în România.

 • Drepturi de autor
 • Toate drepturile rezervate. Utilizatorii pot descărca şi tipări conţinut de pe acest site doar pentru uzul personal sau fără scop direct ori indirect comercial.
 • Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la articole, informaţii, fotografii, date – generic numite conţinut) sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare – privind dreptul de autor şi drepturile conexe -, Legea nr. 84/1998 – privind mărcile şi indicaţiile geografice – şi Legea nr. 129/1992, republicată – privind desenele şi modelele industriale. Lipsa menţiunii privind unele texte legale ori dispoziţii incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora.
 • Site-ul şi conţinutul acestuia sunt protejate de către Legea drepturilor de autor din România, precum şi de dispoziţiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România.
 • Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului www.roaliment.ro, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal sau cu excepţia încheierii unei înţelegeri comerciale de natură contractuală între părţi care să prevadă altfel. De asemenea, este interzisă imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare a documentelor sau informaţiilor respective.
 • Nicio parte a conţinutului de pe site-ul www.roaliment.ro nu poate fi publicată pe forumuri, grupuri web, liste de e-mail, buletine electronice sau alte site-uri web, fără acordul scris al SAB UNION MEDIA SRL. Pentru a solicita acest acord, contactaţi-ne completând formularul de la secţiunea “Contact”.
 • Acest site poate conţine hyperlink-uri către site-uri web operate de către persoane care nu sunt reprezentanţi SAB UNION MEDIA SRL. Aceste hyperlink-uri sunt publicate pentru a vă servi drept referinţă şi pentru a le consulta. SAB UNION MEDIA SRL nu este responsabilă pentru conţinutul şi modul de funcţionare ale acestor site-uri. Un hyperlink din www.roaliment.ro către alt site nu presupune că SAB UNION MEDIA SRL este de acord cu conţinutul sau operatorii acelui site. Dumneavoastră sunteţi singurii responsabili pentru felul în care folosiţi informaţia din respectivele site-uri.
 • SAB UNION MEDIA SRL nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea întregului ori a unei părţi din conţinut în orice mediu.

Logo-ul SAB UNION MEDIA SRL, www.roaliment.ro sunt proprietatea SAB UNION MEDIA SRL, niciuna dintre ele neputând fi utilizată fără acordul scris al SAB UNION MEDIA SRL

 • Condiţii de citare
 • Abonaţii şi clienţii mass-media aflaţi în free trial au dreptul să publice conţinutul oferit de SAB UNION MEDIA SRL, cu condiţia respectării reglementărilor Legii drepturilor de autor şi a dispoziţiilor privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Ca urmare, abonaţii sunt obligaţi să citeze roaliment.ro ca sursă ori de câte ori republică informaţiile furnizate de către SAB UNION MEDIA SRL.