Nr. crt. Universitatea Facultatea Programe de studii

de industrie alimentară

Catedre / departamente Pagina web
Licenţă Master
1. Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor

Decan

Prof. dr. ing. Petru ALEXE

IPA

CEPA

BIA

IMAPA

PIP

EPM

CESA Catedre:

Ø Bioinginerii în industria alimentară

Ø Biochimie – tehnologii

Ø Acvacultură, ştiinţa mediului şi cadastru

Domnească 111

800201 Galaţi

Judeţul Galaţi

Tel.:  +40 236

Fax: +40 236 460165

http://www.sia.ugal.ro

2. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare

Decan: Prof. dr. ing.

Adrian RIVIŞ

 

TPPA

CEPA

EANA

CSA

CATB

Departamente:

Ø Tehnologii alimentare

Ø Control şi expertiză alimentară

Ø Inginerie chimică

Calea Aradului 119

300645 Timişoara

Judeţul Timiş

Tel.: +40 256 277004

Fax: +40 256 277326

http://tpa.usab-tm.ro

3. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Decan

Prof. dr. ing. Sevastiţa MUSTE

TTPA

CEPA

MCA Catedre:

1. Ştiinţa solului

2. Fitotehnie

3. Mecanizare

4. Agromontanologie

5. Tehnologia prelucrării produselor horticole

6. Ingineria şi protecţia mediului

Str. Mănăştur 3–5

400372 Cluj-Napoca

Judeţul Cluj

Tel.: +40 264 596384

Fax: +40 264 593792

http://agricultura.usamvcj.ro/

http://www.usamvcluj.ro

4. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Agricole Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului

Decan

Prof. dr. ing. Ovidiu TIŢA

IPA

CEPA

BIA

IMAPA

ACSA Catedre:

Ø Ingineria produselor alimentare

Ø Biotehnologii alimentare

Ø Inginerie montană

Ø Chimie

Str. Ion Raţiu, 5–7

550012 Sibiu

Judeţul Sibiu

Tel.: +40 269 211338

Fax: +40 269 212558

5. Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava Facultatea de Inginerie Alimentară

Decan

Prof. dr. ing. Sonia GUTT

IPA

CEPA

IMAPA

CEPA

MI

MCPAM

MEPM

Catedre

Ø Tehnologii alimentare

Ø Analitică instrumentală

Universitatii 9,

720225 Suceava

Judeţul Suceava

Tel: +40 230 216147 (+40 230 522978) int. 290 Fax: +40 230 520267

http://www.fia.usv.ro/

6. Universitatea Valahia din Târgovişte Facultatea de Ingineria Mediului şi Biotehnologii

Decan: Prof. dr. ing.

Ştefania IORDACHE

Departamente

Ø Ingineria mediului

Ø Ingineria produselor alimentare

B-dul Unirii, nr. 18–24

130082 Târgovişte

Judeţul Dâmboviţa

Tel.: +40 245 206108

Fax: +40 245 206108

email: fimbdec@valahia.ro

web: http://www.valahia.ro

7. Universitatea Aurel Vlaicu din Arad Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului

Decan: Prof. dr. ing.

Ioan-Bujor PANCAN

IPA

CEPA

ISBE

BIA

IMAPA

MCPA

IAMI

BA

CCEM

??? Str. Elena Drăgoi, nr. 2

310330 Arad

Judeţul Arad

Telefon: +40 257 219331

Fax: +40 257 219242

http://www.uav.ro/ro/facultati/inginerie-alimentara-turism-si-protectia-mediului
8. Universitatea din Oradea Facultatea de Protecţia Mediului

Decan:

Prof. dr. ing. Vasile BARA

 

Catedre:

Ø Ingineria mediului

Ø Agricultură – Horticultură

Ø CEPA – TPPA

Ø Zootehnie – IMAPA

Ø Silvicultură

Ø Fizică – Info. – Chimie

B-dul Gen Magheru, nr. 26

410048 Oradea

Judeţul Bihor

Tel: +40 259 412550

Fax: +40 259 416274

http://protmed.uoradea.ro

 

9. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti Facultatea de Zootehnie

Decan:

Prof. dr. Ilie VAN

Prodecan:

Conf. dr. Georgeta DINIŢĂ

Zootehnie

Pisci-cultură

TPPA

Cinegetică

B-dul Mărăşti, nr. 59

Sector 1

011464 Bucureşti

Tel.: 021.318.25.64 – int. 265; 021.318.25.61

Fax: 021.318.25.61; 021.318.28.88

contact.zootehnie@yahoo.com

web: www.zootehnie.ro

Facultatea de Medicină Veterinară CEPA
Facultatea de Biotehnologii

Decan: Prof. dr. ing.

Petru NICULIŢĂ

BI BSA

BPM

AMB

B-dul Mărăşti, nr. 59

Sector 1

011464 Bucureşti

Tel.: 021 318.36.40

Fax: 021 318.25.88

biotehnologii@yahoo.com

web: www.biotehmologii.usamv.ro

10. Universitatea de Nord Baia Mare Facultatea de Ştiinţe

Decan

Prof. dr. Nicolae POP

IPA

CEPA

Catedre:

Chimie – Biologie

Fizică şi educaţie fizică

Discipline economice

Departament:

Matematică – informatică

Str. Victoriei, nr. 76

430122 Baia Mare

Judeţul Maramureş Tel.: +40 262 276059

Fax: +40 262 275368

Web: http://www.ubm.ro/

http://stiinte.ubm.ro

11. Universitatea din Craiova Facultatea de Horticultură

Decan

Prof. dr. ing. Ion MITREA

TPPA CEPA Ø Pomicultură – Viticultură

Ø Legumicultură, protecţia plantelor, tehnologie

Ø Biologie

Str. Al.I.Cuza, nr. 13

200585 Craiova

Judeţul Dolj

Tel./Fax: 0251 414541

http://cis01.central.ucv.ro/facultatea_horticultura/
12. Universitatea Ovidius din Constanţa Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică şi Tehnologia Petrolului

Decan

 

CATB   B-dul Mamaia nr.124

CP 900527

900527 Constanţa OF 3

Tel.: +40 241 606434

Fax: +40 241 606434

Web: www.fcetp-ovidius.ro

E-mail:

dfctp@univ-ovidius.ro

13. Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău Facultatea de Inginerie

Decan

Prof. dr. ing.

Carol SCHNAKOVSZKI

IPA

CSPA

SIPAE

CIVB

Departamente:

Inginerie Chimică şi Alimentară

Prof. dr. ing. chim.

Neculai Doru MIRON

Calea Mărăşeşti nr. 157 600115 Bacău

Tel.:

Fax:

Web: http://www.ub.ro/

http://inginerie.ub.ro/

14. USAMV Ion Ionescu de la Brad din Iaşi Facultatea de Zootehnie

Decan

Prof. dr. Benone PĂSĂRIN

  Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3

700490 Iaşi, Judeţul Iaşi

Tel.: 0757 011406

Web: www.univagro-iasi.ro

E-mail:

pbeno@univagro-iasi.ro

 

 

 

Licenţă Master
IPA – Ingineria produselor alimentare

CEPA – Controlul şi expertiza produselor alimentare

BIA – Biotehnologii în industria alimentară

IMAPA – Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

PIP – Pescuit şi industrializarea peştelui

EPM – Ecologie şi protecţia mediului

TPPA – Tehnologia prelucrării produselor agricole

EANA – Extracte şi aditivi naturali alimentari

CSA – Control şi securitate alimentară

CATB – Chimia alimentului şi tehnologii biochimice (USAMV Banat)

CATB – Chimie alimentară şi tehnologii biochimice (U Ovidius)

ISBE – Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

CSPA – Controlul şi securitatea produselor alimentare

ACSA – Asigurarea calităţii şi siguranţa alimentelor

AMB – Aplicaţii moderne ale biotehnologiilor

BA – Biotehnologie aplicată

BSA – Biotehnologii şi siguranţă alimentară

BPM – Biotehnologii în protecţia mediului

CCEM – Controlul calităţii şi evaluarea mediului

IAMI – Ingineria alimentară şi mediul înconjurător

MCA – Managementul calităţii alimentelor

MCPA – Managementul calităţii produselor alimentare

MCPAM – Managementul calităţii produselor alimentare şi a mediului

MEPM – Managementul educaţiei pentru protecţia mediului şi igienei alimentaţiei

MI – Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei

MPMA – Managementul procesării moderne a alimentelor

SAPC – Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului

SPCCPA – Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare

SIPAE – Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare ecologice

CIVB – Chimia şi ingineria valorificării bioresurselor

CMCPCM – Chimia şi managementul calităţii produselor de consum şi a mediului