Produsul românesc are nevoie de promovare, cercetare și drumuri (partea II)

În plus, în România, starea infrastructurii fizice este deficitară și constituie unul dintre factorii cei mai importanți care limitează posibilitățile de dezvoltare a mediului rural din România.

0
121

Fragmentarea excesivă a unei mari părți din baza de aprovizionare agricolă are repercusiuni atât în amonte (acces la input-uri), cât și în aval (prelucrarea, comercializarea și distribuția produselor agricole și alimentare) și slăbește potențialul de dezvoltare al multor activități cu valoare adăugată.

În plus, în România, starea infrastructurii fizice este deficitară și constituie unul dintre factorii cei mai importanți care limitează posibilitățile de dezvoltare a mediului rural din România.

Doar jumătate dintre comune au acces direct la rețeaua de drumuri, ceea ce înseamnă că rețeaua de drumuri actuală deservește doar 3/5 din întreaga populație rurală. În 2013 existau 84.887 km de drumuri publice în întreaga țară, dintre care doar 34% au fost modernizate, iar 26% au fost acoperite cu îmbrăcăminți ușoare rutiere. Starea drumurilor locale este și mai rea, doar 19% din drumurile județene și comunale fiind modernizate, iar 31% fiind acoperite cu îmbrăcăminți ușoare rutiere.

Starea precară a unor drumuri locale și din sate provoacă daune vehiculelor, dar și produselor transportate (fructe, legume, lapte etc.). Acest lucru conduce, evident, la o creștere a costurilor de transport, dar afectează în mod negativ și calitatea și cantitatea producției, precum și prețurile de vânzare în cadrul lanțului de aprovizionare.