Etichetarea CLP aplicabilă pentru toate substanțele chimice

0
57

De la 1 iunie 2017, Regulamentul CLP (Clasificare, etichetare și ambalare) a intrat în vigoare pe deplin, informează Process Alimentaire.

Toate substanțele chimice, inclusiv soluțiile de curățare și dezinfectare, introduse pe piață trebuie să fie etichetate cu noile 9 (nouă) pictograme pentru a informa mai bine operatorii în ceea ce privește siguranța. Acest afișaj a fost aplicat treptat, el fiind obligatoriu pentru anumite substanțe începând din 2010 și pentru o serie de amestecuri începând din 2015. Totodată, a existat și o derogare de la aplicarea noii legislații pentru anumite substanțe, derogare care s-a încheiat la 1 iunie 2017.