CE a lansat soft-ul AAC pentru combaterea fraudelor alimentare din UE

Comisia Europeană a lansat un sistem care va fi folosit pentru a face schimb de informații cu privire la încălcările transfrontaliere a normelor lanțului alimentar din UE, cum ar fi frauda alimentară.

0
859
Sistem_AAC

Sistemul denumit Cooperarea și Asistența Administrativă (AAC) va permite statelor membre să facă schimb de informații, inclusiv descrierea cazului (de exemplu, presupusa neconformitate), detalii despre produs, prelevarea de probe, trasabilitatea produselor, cât și măsurile întreprinse de celelate state membre pentru combaterea fraudelor.

În urma scandalului de cărnii de cal din 2013, Comisia a înființat Rețeaua Europeană European Food Fraud Network (FFN) să se ocupe de cererile de cooperare transfrontalieră.
FFN a publicat un raport de activitate pe 2014 la inceputul acestui an, prin care s-a constatat că produsele din carne au fost categoria de produse alimentare pentru majoritatea schimburilor.

Cu toate acestea, concluziile statistice nu pot fi trase în condițiile în care statele membre pot face schimb de informații, de asemenea, în alte moduri.

AAC noul soft pentru combaterea fraudelor alimentare la nivelul UE

Accesul la prima versiune este rezervat Retelei Europene de Fauda Alimentara, dar vor fi puse la dispoziția sistemul AAC pentru a face schimb de neconformități legate de Legea pentru alimente a UE, care au o dimensiune transfrontalieră în viitor.

“În caz normal, o autoritate competentă dintr-un stat membru trimite o cerere de asistență într-un alt stat membru, care, la rândul oferă un feedback la această cerere inițială. Dacă este necesar, o continuare a acestui răspuns poate fi înaintat”, a declarant purtator de cuvant din partea Comisiei Europene.

“Autoritatea competentă solicitată ar putea avea nevoie, de exemplu, pentru a efectua o inspecție la sediul unui operator din sectorul alimentar care a exportat produse frauduloase către autoritatea competentă solicitantă”, a spus el.

“Autoritatea competentă solicitată notifică atunci autoritatea competentă solicitantă cu privire la rezultatele unei astfel de inspecții.
“Rezultatul acestui control poate, de exemplu, duce ca statul membru solicitat să suspende, dacă este necesar, operațiunile operatorului alimentar în cauză, punând astfel capăt practiciilor frauduloase.

“In plus, sistemul AAC permite colectarea de informații necesare (în conformitate cu normele naționale aplicabile) pentru a se referi în continuare la o anchetă / urmărire penală.”
Pentru a evita suprapunerile inutile la cazurile relevante pentru sistemul AAC, informațiile din RASFF și TRACES vor fi puse la dispoziție, astfel încât statul membru care face notificarea la RASFF și TRACES nu este necesar să încarce același conținut pe sistemul AAC.

AAC sistem

AAC este un instrument diferit de RASFF

Când a fost întrebat de ce sistemul a durat atât de mult timp pentru a fi dezvoltat, purtătorul de cuvânt a declarant că a trebuit să creeze un instrument diferit de RASFF și problemele juridice care stau la baza funcționării sale.

“În timpul incidentului cu carnea de cal în 2013, RASFF a fost folosit pentru difuzarea de informații relevante și furnizarea de feedback în raport cu controalele care au fost efectuate”, a spus el.

“Această experiență a arătat că modelul RASFF de comunicare ar putea fi folosit ca punct de plecare pentru a construi un sistem dedicat de asistență administrativă și de cooperare, însă cu ajustările corespunzătoare cerute de particularitățile de asistență administrativă și cooperarea de schimburi.

“Într-adevăr, acestea diferă de modelul de comunicare RASFF în primul rând pentru că se desfășoară pe o bază bilaterală și pentru că, de regulă, notificările în format de cerere ar trebui să fie urmate de un răspuns din partea autorității competente solicitate.

“Măsura juridică (Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1918) abordează, de asemenea probleme-cheie, cum ar fi probleme de prelucrare a datelor cu caracter personal și de securitate și a fost discutată în detaliu cu statele membre. Dezvoltarea software-ului și adoptarea juridică a durat un pic mai mult de 18 luni. “

Comisia a declarat că absența unui instrument informatic structurat a fost sesizată de către mai multe state membre, ca un factor de prevenire a cooperării maxime.

Interfața sistemului AAC, în toate limbile UE

În ceea ce privește problema lingvistică, interfața sistemului AAC va fi disponibilă în toate limbile UE, în primul trimestru al anului 2016, pentru a minimiza bariera lingvistică.
Evoluția numărului de cazuri tratate prin sistemul AAC va fi un marker bun pentru a vedea dacă sistemul va face o diferență sau nu, a declarat purtătorul de cuvânt.

AAC_FRAUDA_ALIMENTARA

“Rezultatul cazurilor făcute publice prin intermediul sistemului AAC poate ajuta pentru a confirma sau nu natura frauduloasă a unei fraude. Cifrele privind cazurile și rezultatele vor fi adunate și analizate pentru a ghida activitatea viitoare “, a spus el.

“Considerăm că o creștere în timp a numărului de cazuri transfrontaliere abordate de sistemul AAC va indica deja capacitățile sistemului UE consolidat ca un întreg pentru a aborda / contra încălcări transfrontaliere ca statele membre să se familiarizeze și să coopereze zilnic.

“Cu toate acestea, concluziile definitive referitoare la practici frauduloase din Europa ar putea cu greu fi trase pe această bază, dat fiind că acele cazuri care nu au o dimensiune transfrontalieră nu sunt schimbate prin intermediul sistemului AAC.”