Perioada de aprobare a unor substante prelungita de Comisia Europeana

0
39

De la 1 aprilie a intrat in vigoare REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/524 AL COMISIEI din 28 martie 2018 de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 540/2011 in ceea ce priveste prelungirea perioadelor de aprobare a substantelor active Bacillus subtilis (Cohn 1872) tulpina QST 713, identica cu tulpina AQ 713, clodinafop, clopiralid, ciprodinil, diclorprop-P, fosetil, mepanipirim, metconazol, metrafenon, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis tulpina: MA 342, pirimetanil, quinoxifen, rimsulfuron, spinosad, tiacloprid, tiametoxam, tiram, tolclofos-metil, triclopir, trinexapac, triticonazol si ziram.

Perioadele de aprobare a substantelor active Bacillus subtilis (Cohn 1872) tulpina QST 713, identica cu tulpina AQ 713, clodinafop, clopiralid, ciprodinil, diclorprop-P, fosetil, mepanipirim, metconazol, metrafenon, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis tulpina: MA 342, pirimetanil, quinoxifen, rimsulfuron, spinosad, tiacloprid, tiametoxam, tiram, tolclofos-metil, triclopir, trinexapac, triticonazol si ziram ar fi expirat la 30 aprilie 2018.

substanteCererile de reinnoire a aprobarii substantelor mentionate au fost prezentate in conformitate cu Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei. Din cauza faptului ca evaluarea substantelor a fost amanata din motive independente de vointa solicitantilor, era posibil ca aprobarile acestor substante active sa expire inainte de adoptarea unei decizii privind reinnoirea lor. Prin urmare, era necesar sa se prelungeasca perioadele lor de aprobare.

Prin urmare, Comisia Europeana a decis prelungirea perioadelor de aprobare a substantelor aratate mai sus pana la data de 30 aprilie 2019.

Masurile prevazute in Regulamentul (UE) 2018/524 sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare si hrana pentru animale.