Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală – februarie 2017

0
366

În cursul lunii februarie 2017, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au desfășurat 8.836 controale în unităţile din industria agroalimentară care desfăşoară activităţi în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii, a produselor de patiserie, a băuturilor răcoritoare şi a celor alcoolice și a celor de depozitare a produselor alimentare, a  seminţelor, legumelor și fructelor.

Controalele au vizat aspecte privind calitatea spaţiilor de depozitare a produsele alimentare, manipularea, prelucrarea şi depozitarea acestora, controlul dăunătorilor, documentele prevăzute de legislație şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţilor.

Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 72 de amenzi contravenționale în valoare totală de 117.800 lei și au fost acordate 114 avertismente pentru deficiențe minore.

Neconformităţile constatate și sancționate au fost:

Alba, 600 lei – etichetare incompletă a produselor alimentare;

Arad, 2.000 lei – igienă necorespunzătoare în spaţiile de producţie, în spațiile de depozitare şi cele de comercializare;

Bacău, 1.200 lei – repartizare necorespunzătoare a produselor alimentare, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare;

amenzi4Bihor, 600 lei – funcţionarea în spaţii neaprobate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;

Bistriţa-Năsăud, 5.000 lei – lipsa echipamentul de protecţie, lipsa carnetelor de sănătate, lipsa dezinfectanţilor, funcţionarea în spaţii neînregistrare sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;

Bucureşti, 6.000 lei – manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare, pereţii din spaţiul de depozitare prezintă zone cu infiltraţii, plafonul din zona de depozitare necesită recondiţionare;

Buzău, 600 lei – căile de acces prin unitate nu sunt igienizate;

Cluj, 17.000 lei – depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, etichetare necorespunzătoare a produselor alimentare, funcționare fără înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;

Covasna, 1.200 lei – lipsa trasabilității produselor alimentare;

Dâmboviţa, 19.400 lei – depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, lipsa trasabilității produselor alimentare, lipsa documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, neîntreţinerea spaţiilor de comercializare, etichetarea incompletă a produselor alimentare;

controale1Giurgiu, 8.000 lei – comercializarea produselor alimentare în spaţii neaprobate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, neîntreţinerea igienică a spaţiilor de producţie, funcţionarea fără înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;

Gorj, 7.000 lei – funcţionarea fără înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, manipularea produselor alimentare fără utilizarea echipamentului de protecţie sanitară, produse alimentare depozitate direct pe paviment, sectorizare necorespunzătoare a produselor alimentare, igienă necorespunzătoare în spaţiile de producţie;

Ialomiţa, 5.000 lei – manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare, comercializarea către consumatorul final a produselor alimentare în spaţii neaprobate sanitar veterinar, nerespectarea normelor privind condiţiile de depozitare a produselor alimentare;

Ilfov, 13.600 lei – funcţionarea unităţii fără autorizare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;

Mureş, 13.600 lei – neîntreţinerea igienică a spaţiilor de depozitare, etichetare necorespunzătoare, manipulare;

Olt, 6.000 lei- trasabilitate incompletă, nerespectarea planului de măsuri pentru remedierea şi menţinerea condiţiilor de igienă;

Sălaj, 600 lei- igienă necorespunzătoare în depozitul de materie primă, vestiare cu infiltraţii în tavan.

controale6Sibiu, 8.000 lei – etichetare necorespunzătoare a produselor alimentare expuse la comercializare, produse alimentare cu termen de valabilitate expirat, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare;

Tulcea, 1.200 lei – nerespectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind spaţiile de producţie, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare;

Vaslui, 600 lei – manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare;

Vrancea, 600 lei – depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare;

De asemenea în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.