Limite mult mai stricte pentru silanetriol si derivatii sai

0

A fost adoptat REGULAMENTUL (UE) 2019/957 AL COMISIEI, din 11 iunie 2019, de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), in ceea ce priveste (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctil) silanetriol si TDFA

Silanetriolul si oricare dintre derivatii sai mono-, di- sau tri-O-(alchil) (TDFA) nu trebuie sa mai fie introdus pe piata pentru furnizare catre publicul larg dupa 2 ianuarie 2021, individual sau in orice combinatie, intr-o concentratie mai mare sau egala cu 2 ppb in greutate, din amestecurile care contin solventi organici, in produse utilizate prin pulverizare.

“Produse utilizate prin pulverizare”, in acceptiunea din regulament inseamna produse generatoare de aerosoli, pompe de pulverizare, pulverizatoare cu declansator, comercializate pentru aplicatii de protectie sau de impregnare.

Ambalajul produselor utilizate prin pulverizare care contin silanetriol (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctil) si/sau TDFA in combinatie cu solventi organici si introduse pe piata pentru uz profesional, se marcheaza in mod clar si indelebil: “numai pentru utilizatori profesionisti” si “mortal in caz de inhalare” cu pictograma GHS06.

Sectiunea din fisele cu date de securitate contine urmatoarele informatii: “amestecurile de (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctil) silanetriol si/sau oricare dintre derivatii sai mono, di- sau tri-O-(alchil) intr-o concentratie mai mare sau egala cu 2 ppb si solventi organici in produsele utilizate prin pulverizare sunt destinate numai utilizatorilor profesionisti si sunt marcate „Mortal in caz de inhalare”.” Solventii organici mentionati mai sus includ solventii organici utilizati ca propulsori de aerosoli.

La 20 aprilie 2016, Regatul Danemarcei a depus la Agentia Europeana pentru Produse Chimice (denumita in continuare „agentia”) un dosar, in conformitate cu articolul 69 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, in vederea initierii procesului de restrictionare astfel cum se prevede la articolele 69-73 din regulamentul respectiv (denumit in continuare „dosar in conformitate cu anexa XV”).

Dosarul in conformitate cu anexa XV a indicat faptul ca expunerea la (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctil) silanetriol si la oricare dintre derivatii sai mono-, di- sau tri-O-(alchil) (acesti derivati sunt mentionati ca TDFA) in combinatie cu solventi organici in produsele utilizate prin pulverizare provoaca leziuni pulmonare acute grave si, prin urmare, prezinta un risc pentru sanatatea umana.

furanIn consecinta, s-a propus interzicerea introducerii pe piata a amestecurilor respective in produsele utilizate prin pulverizare pentru furnizare catre publicul larg. Danemarca a concluzionat ca dosarul in conformitate cu anexa XV a demonstrat ca este necesara o actiune la nivelul Uniunii.

Danemarca a propus o limita de concentratie de 2 ppb in greutate pentru prezenta substantei (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroooctil) silanetriol si a oricarui TDFA in amestecurile care contin solventi organici, deoarece o astfel de limita de concentratie corespunde limitei de detectie.

La 10 martie 2017, Comitetul pentru evaluarea riscurilor (CER) din cadrul agentiei a adoptat un aviz in care a concluzionat ca riscurile pentru publicul larg care decurg din utilizarea produselor utilizate prin pulverizare in aplicatii de protectie sau de impregnare care contin (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctil) silanetriol sau TDFA si solventi organici nu sunt corect controlate si ca restrictia propusa este o masura adecvata pentru reducerea riscurilor.

In plus, CER a considerat ca amestecul de TDFA si/sau (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctil) silanetriol cu solventi organici ar trebui sa fie etichetat intr-un mod care sa garanteze ca utilizatorii profesionisti ai produselor respective sunt informati cu privire la pericolul specific asociat cu utilizarea acestor amestecuri.

La 15 iunie 2017, Comitetul pentru analiza socioeconomica (CASE) din cadrul agentiei a adoptat un aviz prin care a indicat ca restrictia propusa, sub rezerva modificarilor propuse de CER si de CASE, este cea mai adecvata masura la nivelul Uniunii pentru a aborda riscurile asociate expunerii la produsele utilizate prin pulverizare care contin amestecuri de (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctil) silanetriol si de TDFA cu solventi organici, din punctul de vedere al beneficiilor si al costurilor socioeconomice.

Luand in considerare incertitudinile cu privire la prezenta pe piata a produselor in cauza utilizate prin pulverizare pentru furnizare catre publicul larg, eficacitatea masurii propuse, precum si costurile probabil scazute ale propunerii, CASE a concluzionat ca restrictia propusa nu este disproportionata.

CASE a fost de acord cu Danemarca in privinta faptului ca o amanare de 18 luni a aplicarii restrictiei pare a fi suficienta pentru a oferi partilor interesate timp suficient pentru a intreprinde masurile necesare in vederea respectarii restrictiei propuse.

La 29 august 2017, agentia a prezentat Comisiei avizele CER si CASE (2) pe baza carora Comisia a concluzionat ca introducerea pe piata pentru furnizare catre publicul larg a produselor utilizate prin pulverizare care contin (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctil) silanetriol si/sau TDFA in combinatie cu solventi organici prezinta un risc inacceptabil pentru sanatatea umana, care trebuie abordat la nivelul Uniunii.

Luand in considerare dosarul in conformitate cu anexa XV si avizele CER si CASE, inclusiv pe cele cu privire la disponibilitatea alternativelor, Comisia considera ca restrictia propusa, astfel cum a fost modificata, ar aborda preocuparea identificata fara a impune o povara semnificativa asupra industriei, asupra lantului de aprovizionare sau asupra consumatorilor.

Prin urmare, Comisia concluzioneaza ca restrictia propusa de Danemarca, modificata in forma propusa de CER si de CASE, este o masura adecvata la nivelul Uniunii pentru a face fata riscului pentru publicul larg prezentat de produsele utilizate prin pulverizare care contin un amestec de (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctil) silanetriol si de TDFA cu solventi organici.