Drumul către distrugerea firmelor românești de transport internațional este pavat cu intenții bune

0
26

Recentul acord al Miniștrilor Muncii din UE cu privire la revizuirea Directivei detașării lucrătorilor, acceptat în mod surprinzător de România, crește incertitudinea în sectorul transporturilor rutiere.

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR își exprimă îngrijorarea cu privire la Acordul adoptat recent de Consiliul Miniștrilor Muncii din Statele Membre ale Uniunii Europene (UE) referitor la revizuirea Directivei Detașării Lucrătorilor, un dosar deosebit de important pentru firmele românești de transport rutier internațional care se confruntă cu o escaladare a interpretărilor naționale protecționiste ale acestei Directive în țările vest-europene, impunând transportatorilor români să plătească șoferilor lor, în fiecare lună, salariile minime din toate țările europene în care șoferii lor au efectuat transport rutier internațional, calculate la nivel de zile sau chiar ore petrecute în fiecare țară în respectiva lună.

Deși intențiile Consiliului Miniștrilor Muncii din UE sunt ca prin actualul Acord se realizeze un echilibru între aplicarea principiului dorit de Vestul UE „plată egală pentru muncă egală în același loc” fără a crea obstacole inutile în calea liberei circulații a serviciilor, Consiliul recunoscând în acest sens caracterul mobil al transporturilor rutiere – cu toate acestea, compromisul votat de Miniștrii Muncii din UE  cu privire la revizuirea Directivei Detașării, nu exclude clar transportul rutier din cadrul acestei directive, ci doar amână aplicarea noilor prevederi ale Directivei detașării la transportul internațional până la adoptarea pachetului legislativ rutier, aflat de asemenea în dezbatere la nivel european.

Adoptarea acestui acord nefavorabil transporturilor rutiere este rezultatul unor lungi dezbateri în cadrul  Consiliului Miniștrilor Muncii din UE, în urma cărora constatăm cu surprindere o modificare a poziției României care a acceptat propunerile vest-europene fără a adresa problema transportului rutier internațional, în evidentă discrepanță cu intervențiile ferme ale Miniștrilor Muncii din alte țări est-europene. Suntem cu atât mai surprinși de poziția Ministrului Muncii cu cât Parlamentul României alături de parlamentele naționale ale altor 10 State Membre UE a declanșat anul trecut procedura cartonașului galben împotriva propunerii Comisiei Europene de revizuire a Directivei detașării lucrătorilor, iar Senatul României a adoptat anul acesta o poziție clară de excludere a transporturilor rutiere din sfera de aplicare a Directivei Detașării.

UNTRR este revoltată de indiferența Ministrului Muncii din România față de situația firmelor românești de transport rutier internațional puternic afectate de aplicarea Directivei detașării, în ciuda tuturor demersurilor asociației noastre și contrar scrisorilor guvernamentale comune ale Miniștrilor din 11 State Membre UE împotriva aplicării Directivei detașării la transporturile rutiere internaționale, care au fost semnate și de Miniștrii români ai Muncii și Transporturilor în anii 2015 și 2016. Firmele românești de transport rutier au o contribuție importantă la PIB-ul României, iar blocarea activității de transport internațional va avea un impact negativ asupra economiei românești și europene.

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR avertizează că actualul compromis al Consiliului privind transportul rutier conduce la o creștere a incertitudinii în rândul firmelor românești de transport rutier deja puternic afectate de legile naționale de aplicare a actualei Directive a detașării lucrătorilor. Reamintim că pachetul rutier conține propunerea Comisiei Europene pentru o Lex Specialis privind aplicarea Directivei detașării lucrătorilor la transportul rutier internațional –care este în prezent criticată de un număr în creștere de reprezentanți ai industriei de transport rutier atât din Sud-Estul UE, cât și din Vestul și Nordul UE. UNTRR alături de asociații de transport rutier și organizații patronale din 17 State Membre au transmis instituțiilor europene o Declarație comună împotriva aplicării Directivei Detașării Lucrătorilor (96/71/EC) și a propunerii de Lex Specialis la operațiunile de transport internațional în UE,  detalii aici. (traducerea în română aici)

UNTRR precizează că intenția reală a Statelor vestice care doresc aplicarea Directivei detașării lucrătorilor în transporturile rutiere nu este îmbunătățirea condițiilor sociale ale șoferilor, ci creșterea taxării și poverii administrative pentru transportatorii români și estici – în spiritul legilor naționale neo-protecționiste deja adoptate în Statele vest-europene, care urmăresc  excluderea din piață a firmelor de transport rutier din România. Solicităm Guvernului României ca prin intermediul Ministerelor Muncii, Transporturilor, Afacerilor Europene și al altor organisme relevante să nu supra-reacționeze la cerințele Europei de vest, ci sa rămână și să acționeze în plutonul statelor estice, pentru a nu ajunge să ne autoexcludem din piața europeana de transport.

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) este o organizație profesională și patronală, neguvernamentală, independentă, apolitică, fondată în 1990 pe principii democratice, care promovează și apără interesele transportatorilor rutieri pe plan intern și internațional, înregistrând de la înființare până în prezent peste 14.000 membri – operatori care efectuează transporturi interne și internaționale de marfă și persoane.