Noi instrumente pentru o impozitare echitabilă

0

Comisia Europeană a prezentat, în data de 30 noiembrie, noi instrumente care să facă sistemul UE privind taxa pe valoarea adăugată (TVA) mai puțin vulnerabil la fraude, în contextul în care estimările arată că fraudele în domeniu pot cauza pierderi de peste 50 miliarde de euro anual.

Noile norme au scopul de a instaura un climat de încredere între statele membre, permițându-le acestora schimbul de informații, și de a stimula cooperarea între autoritățile fiscale naționale și cele de aplicare a legii.

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte pentru moneda euro și dialog social, a declarat: „Frauda transfrontalieră în domeniul TVA reprezintă o cauză majoră a pierderii de venituri pentru statele membre și pentru bugetele UE. Propunerea noastră va contribui la consolidarea cooperării între instituțiile care lucrează la nivel național și la nivelul UE pentru a aborda în mod eficient această problemă și pentru a îmbunătăți colectarea impozitelor.”

Măsurile-cheie propuse includ:

  • consolidarea cooperării între statele membre, prin instituirea unui sistem online de schimb de informații în cadrul Eurofisc, rețeaua existentă de experți în domeniul antifraudă;
  • colaborarea cu organismele de aplicare a legii, prin stabilirea unor noi canale de comunicare și de schimb de date între autoritățile fiscale și instituțiile UE;
  • schimbul de informații esențiale privind importurile din afara UE, prin consolidarea cooperării între autoritățile fiscale și vamale în toate statele membre;
  • schimbul de informații cu privire la autoturisme, prin facilitarea accesului la datele naționale pentru funcționarii Eurofisc.

Context

Măsurile propuse vin în urma inițiativei pentru nou spațiu unic definitiv pentru TVA în UE, propusă în octombrie 2017, precum și a Planului de acțiune privind TVA „Către un spațiu unic pentru TVA în UE”, prezentat în aprilie 2016.