Peste 6.600 de controale ANSVSA în ianuarie 2020. Rezultatele campaniei

0
68

Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au aplicat amenzi în valoare de 330.400 de lei în urma controalelor efectuate în luna ianuarie 2020.

ANSVSA informează că au fost realizate verificări la peste 6.620 de unități din industria agroalimentară la nivel național. Controalele au vizat aspecte privind condiţiile de înregistrare, autorizare și funcționare a unităților, întreținerea și igiena spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, respectarea cerințelor de trasabilitate și a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului (sistemul HACCP).

Ca urmare a neregulilor constatate și încălcării prevederilor legislației în domeniul alimentelor au fost luate măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate și s-au aplicat sancțiuni contravenționale – 69 de amenzi, în valoare totală de 330.400 de lei.

În urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformităţi, dintre care menționăm:

– neconformităţi privind respectarea bunelor practice de igienă și fabricație (depozitare, pereţi, plafon, spaţii, ustensile, utilaje, program autocontrol al producției, manipulare, acţiuni şi contract DDD, nerespectarea circuitelor funcționale, deşeuri, chiuvetă, grup sanitar, sursa apă, vestiar, frigidere, mucegai, substanţe dezinfectante, corpuri străine);

– neconformităţi privind documentarea și implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP;

– neconformităţi legate de asigurarea trasabilității și conformității produselor alimentare (etichetare, buletine analiză);

– neconformităţi privind personalul muncitor (echipamente de lucru, atestare stării de sănătate)

– altele (desfășurarea de activități neînregistrate pentru siguranța alimentelor,neanunţarea începerii activităţii, neremedierea deficienţelor în termenul stabilit de autoritatea competentă – DSVSA judeațeană/a municipiului București-).

Companiile vizate desfășoară activități în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe.