Peste 106 mil lei sunt alocați pentru crearea de locuri de muncă

0
137

În perioada 12-23 iunie 2017, Ministerul Finanțelor Publice primește cereri pentru finanțarea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, în baza H.G. nr. 332/2014. Bugetul alocat sesiunii este de 106,29 mil. lei.

Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. 332/2014 îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea învestițiilor și crearea de noi locuri de muncă, prin acoradrea de sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, precum cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale.

Cererile de acord pentru finanțare, însoțite de documuntele justificative necesare în prima etapă de evaluare, se transmit prin poștă sau servicii de curierat, cu solicitarea confirmării de primire, sau se depun la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, menționându-se pe plic: ”Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 332/2014”.

finantari1Ministerul Finanțelor Publice finalizează prima etapă de evaluare a cererilor de acord pentru finanțare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data închiderii sesiunii de depunere și publică pe site rezultatul procesului de selecție.

Pentru întreprinderile selectate MFP finalizează a doua etapă de evaluare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentație este complete, conform prevederilor schemei de ajutor de stat.

Cererile de acord pentru finanțare înregistrate în afara perioadei 12-23 iunie 2017 se restituie întreprinderilor, fără a fi considerate ulterior în procesul de analiză. Toate informațiile privind condițiile ce trebuie îndeplinite în vederea obținerii finanțării și modul de completare a documentelor necesare se regăsesc la secțiunea Ajutor de stat – H.G. nr.332/2014 (H.G. nr.332/2014).