Liber la inscrierea in Registrul operatorilor economici autorizati care desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor

0
654

Procedura de inscriere in Registrul Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri a operatorilor economici autorizati sa desfasoare operatiuni de valorificare a deseurilor a fost adoptata.

Conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, operatorii economici care desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor au obligatia de a se inscrie la Ministerul Economiei intr-un registru dedicat acestora.

Adoptarea Ordinului nr. 1422/2016, care reglementeaza procedura de inscriere in Registrul operatorilor economici autorizati care desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor, contribuie la clarificarea si imbunatatirea cadrului legislativ aplicabil in domeniul gestionarii deseurilor, inclusiv al celui referitor la deseurile de ambalaje.

De asemenea, Proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu” este supus dezbaterii publice. In urma modificarilor legislative efectuate recent in domeniul taxelor si contributiilor datorate la Fondul pentru mediu, pe 16 ianuarie 2017 Ministerul Mediului a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu”, pe care are in vedere sa il adopte in scurt timp pentru a asigura corelarea cadrului legal aplicabil in materia contributiilor la Fondul pentru mediu.