Acordarea catre ANPC a unor puteri de sanctionare similare cu cele ale Consiliului Concurentei

0
363

In prezent se afla in dezbatere la Senat un proiect de lege privind modificarea statutului Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor („ANPC”). Printre alte modificari substantiale, proiectul de lege confera ANPC prerogative de sanctionare similare cu cele ale Consiliului Concurentei, si in anumite aspecte mult agravate.

Daca proiectul de lege se va adopta, ANPC va putea aplica amenzi operatorilor economici cuprinse intre 0,5% si 10% din cifra de afaceri a acestora.

In prezent se afla in lucru la comisiile permanente ale Senatului un proiect de lege privind modificarea statutului Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (in continuare „Proiectul de lege”). Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputatilor si inregistrat la Senat pentru dezbatere in iunie 2016.

ANPC10In forma adoptata de Camera Deputatilor, Proiectul de lege cuprinde o serie de modificari substantiale cu privire la statutul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (in continuare „ANPC”). Una dintre cele mai importante modificari consta in posibilitatea oferita ANPC de a aplica amenda contraventionala prin raportare la cifra de afaceri a agentului economic sanctionat.

Mecanismul sanctionarii aplicat de ANPC conform Proiectului de lege (incluzand cuantum, procedura, calculul cifrei de afaceri) este similar cu cel aplicat in prezent de Consiliul Concurentei astfel cum este reglementat de legea concurentei nr. 21/1996 si in anumite aspecte, agravat. Mecanismul de sanctionare reglementat de Proiectul de lege in forma adoptata de Camera Deputatilor:

 Cuantumul sanctiunii: ANPC poate sanctiona contravenientul cu amenda cuprinsa intre 0,5% si 10% din cifra de afaceri totala realizata in anul financiar anterior sanctionarii faptei savarsite, cu intentie sau din neglijenta, de intreprinderi sau asociatii de intreprinderi;

ANPC11Procedura recunoasterii vinovatiei. Daca intreprinderea recunoaste, in mod expres, inainte de audieri, savarsirea faptei si, acolo unde este cazul, propune remedii care duc la inlaturarea cauzelor incalcarii, ANPC poate aplica o reducere a amenzii cu un procent cuprins intre 10% si 30% din nivelul de baza determinat conform instructiunilor ce vor fi adoptate in aplicarea acestei prevederi. Reducerea se aplica si daca amenda este stabilita in cuantumul minim prevazut de lege, fara ca amenda aplicata sa fie mai mica de 0,2% din cifra de afaceri realizata in anul financiar anterior sanctionarii.

 Determinarea cifrei de afaceri la care se aplica amenda

 Cifra de afaceri la care se aplica amenda este suma veniturilor realizate din vanzarile de produse si/sau din prestarile de servicii realizate de intreprindere in cursul ultimului exercitiu financiar, din care se scad sumele datorate cu titlu de obligatii fiscale si valoarea contabilizata a exporturilor efectuate direct sau prin mandatar, inclusiv a livrarilor comunitare;

ANPC14Daca vreuna dintre intreprinderile avute in vedere la aplicarea sanctiunii face parte dintr-un grup de intreprinderi, pentru determinarea cifrei sale de afaceri, se va lua in considerare cifra de afaceri cumulata a respectivului grup, conform situatiilor financiare consolidate. In timp ce Consiliul Concurentei aplica amenda prin raportare numai la cifra de afaceri a intreprinderii sanctionate, Proiectul de lege prevede o sanctiune mult mai drastica pentru intreprinderea care a savarsit o incalcare a legii in domeniul protectiei consumatorului, prin aplicarea amenzii raportata la cifra de afaceri a intregului grup.

In prezent, Proiectul se afla in dezbateri si este posibil sa sufere amendamente, inclusiv cu privire la mecanismul de sanctionare. Camera decizionala in acest caz este Senatul.